Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

RUP begraafplaats Bachte-Maria-Leerne

Gepubliceerd op  maandag 20 mei 2019

Stad Deinze en Veneco maken een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de Begraafplaats Bachte-Maria-Leerne. Je kan reageren op de start- en procesnota van dit RUP tot 26 juli 2019.

Op maandag 27 mei vond er een infomarkt over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Begraafplaats Bachte-Maria-Leerne’ plaats. Tijdens dit infomoment gaven Veneco en stad Deinze bijkomende toelichting over de opzet en doelstellingen van het planinitiatief. De posters van de infoborden kan je hieronder downloaden.

Hoe kan je reageren op de startnota? 

Op de startnota kan er verder gereageerd worden tijdens de volledige periode van de publieke raadpleging, nl. van 27 mei tot en met 26 juli 2019 via omgeving@deinze.be of per brief naar de dienst omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

De startnota en de procesnota liggen gedurende deze periode ter inzage bij de dienst omgeving (geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 u. en op dinsdag bijkomend tussen 14 en 18 u). Je kan de documenten hieronder ook downloaden.