Gemeente Stad Deinze

Ruimtelijke structuurplannen

Het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit een richtinggevend gedeelte en bevat ook acties die de overheid zal ondernemen om het richtinggevend gedeelte in de praktijk om te zetten.

Voor iedere gemeente zijn er drie structuurplannen van belang:

  • Op Vlaams niveau legt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) de grote krachtlijnen vast.
  • Deze worden verder verfijnd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van Oost-Vlaanderen. Zo legt het provinciaal ruimtelijk structuurplan o.m. vast hoeveel woningen en bedrijventerreinen er in Deinze kunnen bijkomen.
  • Deze worden verder verfijnd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) legt de opties vast voor het grondgebied.

Voorlopig is er een aparte versie voor Deinze (grondgebied voor de fusie van 1 januari 2019) en Nevele (grondgebied voor de fusie van 1 januari 2019).

GRS Deinze 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deinze legt een aantal zaken vast, o.m. waar er hoeveel nieuwe woningen kunnen bijkomen. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen.
Het kan ook aangeven hoe met de open ruimte, zonevreemde woningen, enz. wordt omgegaan.

Om deze zaken tegenover de burger juridisch te kunnen vastleggen moet echter een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt en goedgekeurd worden.

GRS Nevele