Gemeente Stad Deinze

Rioleringswerken en dorpskernvernieuwing Meigem

Gepubliceerd op  dinsdag 13 december 2022

Op 3 oktober startte aannemer Besix Infra met werken in de Pastoriestraat, Lange Akkerstraat, Berg en Weg naar de Vaart. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren.

Waarom deze werken?

De werken hebben als doel om het afvalwater van Meigem langs nieuwe riolen en pompstations af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nevele. Na de uitvoering van dit project gaat het afvalwater van ongeveer 900 inwoners naar de RWZI. Hierdoor zal nagenoeg al het afvalwater van Meigem worden gezuiverd.

Dorpskernvernieuwing

Samen met de werken van Aquafin investeert Stad Deinze in de dorpskernvernieuwing. In het hele centrum worden de straten vernieuwd en waar mogelijk fietspaden of fietsstroken aangelegd.

Wanneer starten de werken?

De aannemer werkt in verschillende fasen.
De timing per fase en de stand van zaken zien er als volgt uit:

Fase Plaats - omgeving werken Streefdatum start Vermoedelijke duur
1A Pastoriestraat - bouwen pompput en riolering tot Kleine Reigersbeek begin okt 2022 1 maand
1B Lange Akkerstraat richting Nevele half nov 2022 3 maanden
2 Pastoriestraat, incl. kruispunt Weg naar de Vaart + het kerkplein begin dec 2022 5 maanden
3 Berg begin feb 2023 4 maanden
4 Lange Akkerstraat richting Deinze begin april 2023 4 maanden
5 Weg naar de Vaart begin juni 2023 2 maanden

Opgelet: door onvoorziene omstandigheden of slecht weer kan deze planning wijzigen.

Meigem F1-F5

Fase 1A – Pastoriestraat thv de kerk


Het kerkplein is afgewerkt.


Fase 1B – Lange Akkerstraat (richting Nevele)


Dit straatgedeelte is opnieuw opengesteld voor verkeer. Enkele kleine aanpassingen aan de bermen/voetpaden en het plaatsen van 3 verlichtingspalen zal nog gebeuren na het bouwverlof.


Fase 2 – Pastoriestraat

Deze straat is opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer (doortocht Weg naar Vaart – Pastoriestraat – Berg).

De aansluiting van de zijstraat op de hoofdweg wordt opgebroken om de tijdelijke asfalt te vervangen door een betonverharding:

 • 25 september: de tijdelijke asfaltverharding opbreken van de aansluiting van de Pastoriestraat op Meigemdorp.
 • 26 september: de betonnen rijweg gieten en uitwassen de dag erna.
 • Tijdens dit betonwerk en het uitharden van de betonverharding geldt een wegomlegging van 3 weken via Berg, Wildonkenstraat en Pijlestraat om de Pastoriestraat en de Alfons Van Zandyckestraat te bereiken (deze geldt in beide richtingen).
 • Vanaf de 2de dag wordt een doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers.

De vuilnisophaling blijft mogelijk in de Pastoriestraat en Alfons Van Zandyckestraat, uitgezonderd het korte straatgedeelte van de Pastoriestraat tussen Meigemdorp en Alfons Van Zandyckestraat. Het vuilnis is hier aan te bieden op de dichtstbijzijnde hoek van de straat.


Fase 3 – Berg


Deze straat is opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer.


Fase 4 – Lange Akkerstraat (richting Deinze)

De rioleringswerken zijn gestart begin juli, de aanleg van de wegenis zal duren tot eind november.

Lange Akkerstraat – tussen Pastoriestraat en nr 23 / 36 = zone betonverharding

 • Het betonneren van de rijweg gebeurt in 2 fasen.
  • 20 en 21 september: het gieten van de betonnen rijweg en het uitwassen de dag erna, vanaf kruispunt Pastoriestraat tot halfweg terrein parking school. De 1ste dag zal de Eeuwaertwegel afgesloten zijn. (de aansluiting op het kruispunt wordt meegenomen met het betonwerk Pastoriestraat op 26 septebmer)
  • 25 en 26 september: het gieten van de betonnen rijweg en het uitwassen de dag erna, vanaf halfweg terrein parking school tot nr. 23. De 1ste dag zal de wegel vanuit de Alfons Van Zandyckestraat afgesloten zijn.

 • Na beide betonfasen is er vanaf de 2de dag doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers.

 • Vanaf 13 oktober tot half november worden de bermen langs de betonverhardingen afgewerkt in kasseien.

Lange Akkerstraat – vanaf nr. 23 / 36 tot voorbij nr. 33 = zone asfaltverharding

 • 18 september: het gieten van de betonnen greppels in het straatgedeelte asfalt
 • In de 2de helft van september worden de opritten in betonklinkers afgewerkt en de bermen aangevuld met teelaarde - aanbrengen funderingslagen van de rijweg
 • Begin november staat het asfalteren gepland.

Voor de vuilnisophaling zijn er enkele ophaalpunten.

Tijdens het uitharden van de betonverhardingen en de werken aan bermen en opritten is het niet mogelijk om de woningen met voertuigen te bereiken.

Voor de Lange Akkerstraat vragen we te parkeren buiten de werfzone, op Meigemdorp of voorbij Lange Akkerstraat 33 (braakliggende akker).

Fase 5 – Weg naar Vaart


Deze straat is terug opengesteld voor doorgaand verkeer.

Verkeershinder

De werfzone van Fase 4 – Lange Akkerstraat (richting Deinze) is afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens de werkuren zijn de woningen moeilijk of niet bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Tijdens het betonwerk ‘aansluiting Pastoriestraat’ en het uitharden van de betonverharding geldt een wegomlegging (in beide richtingen) van 3 weken via Berg, Wildonkenstraat en Pijlestraat om de Pastoriestraat en de Alfons Van Zandyckestraat te bereiken.

Meer info

www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/20640

Contactcenter Aquafin: 03 450 45 45 (van 8 tot 17 uur), contactcenter@aquafin.be