Gemeente Stad Deinze

Rioleringswerken en dorpskernvernieuwing Meigem vanaf 3 oktober 2022

Gepubliceerd op  dinsdag 13 december 2022

Op maandag 3 oktober startte aannemer Besix Infra met werken in de Pastoriestraat, Lange Akkerstraat, Berg en Weg naar de Vaart. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren.

Waarom deze werken?
De werken hebben als doel om het afvalwater van Meigem langs nieuwe riolen en pompstations af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nevele. Na de uitvoering van dit project gaat het afvalwater van ongeveer 900 inwoners naar de RWZI. Hierdoor zal nagenoeg al het afvalwater van de deelgemeente Meigem worden gezuiverd.

Dorpskernvernieuwing
Samen met de werken van Aquafin investeert Stad Deinze in de dorpskernvernieuwing. In het hele centrum worden de straten vernieuwd en waar mogelijk fietspaden of fietsstroken aangelegd.

Wanneer starten de rioleringswerken?
De aannemer werkt in verschillende fasen.
De timing per fase en de stand van zaken zien er als volgt uit:

Fase Plaats - omgeving werken Streefdatum start Vermoedelijke duur
1A Pastoriestraat - bouwen pompput en riolering tot Kleine Reigersbeek begin okt 2022 1 maand
1B Lange Akkerstraat richting Nevele half nov 2022 3 maanden
2 Pastoriestraat, incl. kruispunt Weg naar de Vaart + het kerkplein begin dec 2022 5 maanden
3 Berg begin feb 2023 4 maanden
4 Lange Akkerstraat richting Deinze begin april 2023 4 maanden
5 Weg naar de Vaart begin juni 2023 2 maanden

Meigem F1-F5

Fase 1A – Pastoriestraat ter hoogte van de kerk

De pompput ter hoogte van de kerk is geplaatst, de rioleringen tussen deze pompput en de Kleine Reigersbeek zijn aangelegd. De woningen in de werfzone zijn bereikbaar via een minder- hindersteenslag. De aanleg van de nieuwe wegenis zit vervat bij fase 2.

De nieuwe verlichtingspalen worden voorlopig voorzien van recup-armaturen.

Fase 1B – Lange Akkerstraat (richting Nevele)

Het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel is uitgevoerd, inclusief de huisaansluitingen van de woningen.

In de week van 16 januari komen de nutsmaatschappijen terug om alle leidingen te vernieuwen en ondergronds te brengen. Aan beide zijden van de straat graaft de nutsaannemer hiervoor sleuven. Aansluitend voert elk nutsbedrijf de indienstnames uit en de overkoppelingen per woning.

Het vernieuwen van de koker in de Kleine Reigersbeek gebeurt eind januari/begin februari.

Na de nutswerken kan de aannemer de wegeniswerken aanvatten halfweg februari.

Fase 2 – Pastoriestraat (tussen Lange Akkerstraat en de pompput ter hoogte van de kerk)

De aannemer plaatste de bemaling om direct na het bouwverlof met de rioleringsaanleg te beginnen. Deze werken duren tot eind januari/begin februari.

Deze rioleringsaanleg omvat ook het weggedeelte Weg naar de Vaart ter hoogte van de woningen.

Na de huis- en kolkaansluitingen op de riolering gaat de wegenisaanleg van start in de eerste helft van februari.

Fase 3 – Berg

Nieuwe rioleringen worden aangelegd vanaf De Kleine Reigersbeek tot aan de Wildonkenstraat.

Vanaf 18 januari worden gedeelten van de rijweg en het fietspad opgebroken en plaatst de aannemer de bemaling. Het aanleggen van de rioleringen begint in de week van 30 januari en duurt tot eind maart.

Vanaf 18 januari 2023 (tot mei 2023) wordt Berg afgesloten vanaf het kruispunt met Wildonkenstraat en vanaf 23 januari 2023 (tot midden februari 2023) wordt een deel van Weg naar Vaart afgesloten.

Bijkomend wordt er in de Lange Akkerstraat en Meerskant eenrichtingsverkeer ingevoerd. 

Ophaalpunten afval Meigem

Fase 4 – Lange Akkerstraat (richting Deinze)

Proximus voert nog een aanpassingswerk uit op 10 februari.

Opgelet: door onvoorziene omstandigheden of slecht weer kan deze planning wijzigen.

Verkeershinder

De werfzones van fases 1A, 1B, 2 en 3 zijn afgesloten van doorgaand verkeer. Tijdens de werkuren zijn de woningen moeilijk of niet bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Meer info:

www.aquafin.be/particulieren/waar-werken-we/20640

Contactcenter Aquafin: 03 450 45 45 (van 8 tot 17 uur), contactcenter@aquafin.be

Dienst omgeving stad Deinze: 09 381 95 00, omgeving@deinze.be