Gemeente Stad Deinze

Rioleringswerken Vaart Links

Gepubliceerd op  vrijdag 2 september 2022

Op 5 september startten er rioleringswerken in Vaart Links. Ter hoogte van de bouwplaats van de Lovelingbrug legt de aannemer nieuwe rioleringen aan om nadien de funderingswerken voor de nieuwe brug te kunnen uitvoeren.

De rijweg en het voetpad worden opgebroken om twee rioleringen aan te leggen. De werfzone situeert zich tussen de huisnummers 39 – 45. Deze zone omvat ook het kruispunt met Kortemunt.
Na de aansluitingen van de woningen op de nieuwe riolen en het aanbrengen van de wegfundering stellen we het kruispunt opnieuw open via een tijdelijke asfaltverharding.
Het afwerken van het weggedeelte tussen Kortemunt en nr. 45 gebeurt in combinatie met het bouwen van de nieuwe brug. De aannemer informeert de bewoners in de werkzone wanneer de opritten niet toegankelijk zullen zijn.

Aanvang en duur van de werken

  • In de week van 5 september treft de aannemer de nodige voorbereidingen in de werfzone waarbij Vaart Links ter hoogte van huisnummers 39A tot en met 45 wordt afgesloten. Het eenrichtingsverkeer tussen Kortemunt en de Poekebeek wordt opgeheven. Het kruispunt Vaart Links - Kortemunt blijft toegankelijk om Nevelecentrum of Deinze te bereiken.
  • Op maandag 26 september starten de rioleringswerken ter hoogte van Vaart Links nr. 45 en wordt er gewerkt aan het kruispunt Vaat Links - Kortemunt.
  • Het kruispunt is afgesloten voor alle verkeer van 26 september tot eind oktober. De rijweg tussen Kortemunt en de Poekebeek blijft afgesloten tot na het bouwen van de nieuwe brug.

Bereikbaarheid

Doorgaand verkeer is niet mogelijk tussen Weg naar de Vaart en de Brandweerstraat. Ook is het kruispunt Vaart Links – Kortemunt afgesloten (vanaf 26 september tot eind oktober).

Plaatselijk verkeer en fietsen blijven mogelijk op:

  • Vaart Links tussen Weg naar de Vaart en tot net voorbij de tijdelijke voetgangersbrug. De parking aan de gemeenteschool blijft bereikbaar komende van Deinze/Meigem. Fietsers/voetgangers bereiken het centrum van Nevele via de doorsteek aan de gemeenteschool/oud-gemeentehuis.
  • Vaart Links tussen de Brandweerstraat en de Poekebeek. Voor fietsers is er een omleiding via de Brandweerstraat - De Akker - C. Van der Cruyssenstraat - Nevelemarkt - Cyriel Buyssestraat.
  • Kortemunt tot aan de inrit naar de parking Nevelemarkt, die bereikbaar blijft. In Kortemunt komt er een bovengrondse leiding en pompinstallatie om het rioolwater gedurende de werken over te pompen.
  • In de Lange Akkerstraat (het weggedeelte richting Nevele), Meigemstraat en Gasthuisstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd om de verkeersdruk te spreiden in de straten die naar Nevele en Meigem leiden. Verkeer in Kerrebroek blijft in beide richtingen mogelijk. Ook bij het opstarten van de rioleringswerken in Meigem op maandag 3 oktober zal deze wegomlegging gelden tijdens de eerste werkfase (tot begin november).
  • Werfzone inclusief afsluiten van het kruispunt en het traject van de wegomleggingen.

Voertuigen +3.5 ton volgen een wegomlegging via de gewestwegen N437 en N466 in Vosselare - Sint–Martens-Leerne en Deinze.