Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Retributies fusiestad

Machtigingen
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
24/10/2019
GR
08/11/2019 Machtiging aan het college tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan - aanpassing
26/03/2019
AGB
  Goedkeuren nieuwe beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Deinze en het AGB stad Deinze:
beslissing AGB stad Deinze
beheersovereenkomst (artikel 6 tariefbepaling)
Algemeen
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
23/04/2020
OCMW-raad
28/04/2020 Tariefreglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
23/01/2020
GR
28/01/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
Archief
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
28/01/2020
CBS
04/02/2020 Retributie op opzoekingen stadsarchief en dienst burgerzaken
25/11/2019
CBS
11/12/2019 Vaststellen retributie voor de verkoop van archiefdozen en koffie aan archiefbezoekers 
Bibliotheek
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
21/0/2020
CBS
28/01/2020 Retributie toegangsgeld workshop ‘Het Lam Gods, een speurtocht’ – 4 maart 2020 bibliotheek Landegem
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op het gebruik van de bibliotheekkelder
29/08/2019
GR
06/09/2019 Retributiereglement Stedelijke Openbare Bibliotheek
03/09/2019
CBS
10/09/2019 Vaststellen tarieven verkoop van o.a. boeken, CD's, DVD's en andere materialen / lezingen, workshops, ... - bibliotheek
Burgerzaken
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
21/01/2020
CBS
28/01/2020 Retributie op nemen kopies, printen van afschriften allerhande en afgifte van afdrukken of uittreksels door stadsdiensten in Leiespiegel en gemeentehuis Nevele
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op toegekende verzoeken tot voornaamsveranderingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken op zaterdag
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement verlenen, hernieuwen en verlengen grafconcessies en verlenen van naamplaatjes begraafplaatsen
17/12/2019
CBS
20/12/2019

Retributie op de afgifte van personenlijsten en statistieken door de dienst burgerzaken
Communicatie
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
12/11/2019
CBS
19/11/2019 Vaststellen retributie advertentieruimte backcover stedelijk infoblad D17
Cultuur
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
05/05/2020
CBS
08/05/2020 Vaststellen retributie verkoop catalogus Biënnale
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement dranken en versnaperingen - aanpassing
12/05/2020
AGB
12/05/2020 vaststellen retributie verkoop catalogus Biënnale- intrekking beslissing 31 maart 2020 wegens bevoegdheid college in plaats van directiecomité
31/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributie verkoop catalogus Biënnale
03/03/2020
CBS
17/03/2020

Goedkeuren retributiereglement sponsoring met advertentieruimte voor de Deinse feesten 2020
20/02/2020
GR

24/02/2020


Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein door kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement terbeschikkingstelling van De Rekkelinge - Benedenzaal Landegem - Klaproos
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement dranken en versnaperingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het uitlenen van materiaal
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de gemeenschapszalen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de exporuimte in het Saveryspand
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement dranken en versnaperingen stad
10/12/2019
CBS
18/12/2019 Retributiereglement prijzen boekenreeks Geschiedenis van Deinze
21/10/2019
AGB
24/10/2019 Retributiereglement Brielpoort 2020-2025
Jeugd
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
10/03/2020
CBS
8/04/2020 Kennisgeving tieneractiviteiten en daguitstappen zomervakantie speelplein Doekeewa en speelplein Hupsakee en vaststellen retributies voor activiteiten tienerwerking en daguitstappen
04/02/2020
CBS
11/02/2020 Vaststellen retributie skatekamp op Skatepark Briel van 13 tot 17 juli 2020
04/02/2020
CBS
11/02/2020 Vaststellen retributie Kidsparty
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement op het gebruik van lokalen in JH Brieljant
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie op de toegangsprijs van de quiz De Brieljantste Mens in jeugdhuis Brieljant 
03/12/2019
CBS
11/12/2019 Vaststellen retributie voor deelname aan jeugdkampen en speelpleinwerking 
27/08/2019
AGB
06/09/2019 Goedkeuren retributiereglement verkoop oude cd's Jeugdhuis Brieljant
02/07/2019
AGB
25/07/2019 Retributie uitbreiding zomerassortiment jeugdhuis Brieljant
KADE Podiumkunsten
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
04/02/2020
CBS
11/02/2020 Vaststellen retributie KADE Podiumkunsten
Kinderopvang
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op het gebruik van lokalen Huis van het Kind (Brielpunt) en de Brieltuin Petegem
24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen retributiereglement op het gebruik van de buitenschoolse opvang
24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen retributiereglement op het gebruik van de binnenschoolse opvang De Duizendpoot
Leietheater
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement op sponsoring met advertentieruimte
programmaboek Leietheater
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Goedkeuren retributiereglement verkoop dranken Leietheater - aanpassing
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Goedkeuren retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van diverse zalen in cultuurcentrum Leietheater - aanpassing
05/11/2019
AGB
29/11/2019 Goedkeuren retributiereglement ticketprijzen film Leietheater seizoen 2019-2020
10/09/2019
AGB
10/12/2019 Goedkeuren retributiereglement verkoop dranken bij extra muros activiteiten Leietheater
16/07/2019
AGB
26/07/2019 Aanvulling retributiereglement ticketverkoop Leietheater - volumekorting
09/05/2019
AGB
23/05/2019 Goedkeuren retributiereglement ticketprijzen Leietheater seizoen 2019-2020 + overzicht ticketprijzen Leietheater seizoen 2019-2020
Milieu
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
GR
05/12/2019 Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken 
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement op het weghalen door het gemeentebestuur van zowel bedrijfs- als niet bedrijfsafvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

28/11/2019
GR

04/12/2019 Retributiereglement op de verkoop van asbestzakken en veiligheidskits
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement op de verkoop van afvalzakken (restafval- en PMD-zakken) - verlengen en aanpassen
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement voor het ophalen van snoeihout en boomwortels bij particulieren op afroep, door de technische uitvoeringsdienst
28/11/2019 04/12/2019 Retributiereglement voor het ophalen van grof vuil, bij particulieren, door de intercommunale IVM
24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen retributiereglement op de toegang en de aanbreng van afvalstoffen op de gemeentelijke recyclageparken
Mobiliteit
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement betalend parkeren (A) en het parkeren in de blauwe zone (B) + bijlage
mudel
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
14/04/2020
AGB
20/04/2020 Retributie op verkoop boeken Jan Leenknegt
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement verhuur zalen Museum van Deinze en de Leiestreek en verkoop fotovergrotingen Muriëlle Scherre
17/12/2019
AGB
20/12/2019 Retributie op toegangsgelden voor het Museum van Deinze en de Leiestreek, gidsbeurten en verkoop in de museumwinkel
22/10/2019
AGB
29/11/2019 Museum van Deinze en de Leiestreek: Wederverkoop en stockering van fotovergrotingen uit de expo Muriëlle Scherre 'This hard, this fast'
OCMW
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
03/03/2020
Vast bureau
17/03/2020

Organiseren van een activiteit "Valpreventie" op 23/04/2020 - goedkeuring en vaststelling deelnameprijs
03/03/2020
Vast bureau
17/03/2020

Lessen wijndegustatie te Elfdorpen - goedkeuren tarief

14/01/2020
Vast bureau
28/01/2020 Meerdaagse fietstocht naar Aardenburg (NL)
07/01/2020
Vast bureau
15/01/2020 Tarief lessen wijndegustatie te Elfdorpen - goedkeuren tarief
19/12/2019
OCMW
23/12/2019 Goedkeuren tarievennota OCMW periode 1 januari 2020 - 31 december 2025
Omgeving
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
23/04/2020
GR
28/04/2020 Retributiereglement op de uitvoering van ambtshalve en/of aangevraagde werken voor rekening van derden
23/04/2020
GR
28/04/2020 Retributiereglement voor de recuperatie van kosten voor het laden en bergen van goederen voortkomend van uitdrijvingen en het weghalen en bewaren van achtergelaten voertuigen
20/02/2020
GR
24/02/2020

Retributiereglement op uitlening en of vervoer van verkeerssignalisatie in kader van verhuis- en verbouwactiviteiten
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op conformiteitsattest
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
20/06/2019
GR
28/06/2019 Retributie- en algemeen reglement op inname openbaar domein voor verhuis- en verbouwactiviteiten - aanpassing gemeenteraadsbesluit 28 februari 2019
28/05/2019
CBS
06/06/2019 Retributiereglement - verkoop hout aan personeel
28/02/2019
GR
06/03/2019 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein
24/01/2019
GR
30/01/2019 Retributiereglement voor het verstrekken van vastgoedinformatie
24/01/2019
GR
30/01/2019 Retributiereglement voor het verstrekken van administratieve inlichtingen in het kader van milieu-informatie
Onderwijs
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/01/2020
CBS
04/02/2020 Retributie op de ontvangsten van de gemeentescholen - aanvulling
10/12/2019
CBS
18/12/2019 Retributie op de ontvangsten van de gemeentescholen
Onthaal
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/09/2019
CBS
03/10/2019 Retributie promomateriaal - vaststellen tarief
24/09/2019
CBS
29/11/2019 Retributie huisnummerplaatjes
Politie
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Retributiereglement op het gebruik van een politiecel - goedkeuring
Sport
Datum goedkeuring Datum
bekendmaking
Titel
18/02/2020
AGB
27/02/2020 Vaststellen retributie seniorensportweek aan zee
21/01/2020
CBS
28/01/2020 Retributie op het afleveren van visverloven voor het hengelen in de verlaten Leiearm aan de Sint-Martinusvijver te Petegem en de Ijsput te Vosselare – wijziging
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributie voetbalvelden stad Deinze
19/12/2019
GR
23/12/2019 Tariefreglement sporthal Oostbroek, geëxploiteerd door Farys / TMVW
17/12/2019
AGB
20/12/2019 Retributie sportcomplex Palaestra
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie sportkampen 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie sportlessen 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie voetbalvelden site Palaestra 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie sporthal Landegem - bovenzaal 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie zaal Sint-Pieters Vinkt 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie zaal Ten Hove Astene 
03/12/2019
AGB
16/12/2019 Retributie atletiekstadion 
03/12/2019
AGB
16/12/2019  Retributie openluchttennisterrein 7 site Palaestra 
03/12/2019
AGB
16/12/2019  Retributie rondspanthal Astene 
Toerisme
Datum goedkeuring Datum
bekendmaking
Titel
21/01/2020
CBS
28/01/2020 Retributie ontbijtarrangement Nokere Koerse woensdag 18 maart 2020
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op gebruik elektriciteit Leiekade voor pleziervaartverenigingen
Welzijn
Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
14/04/2020
CBS
20/04/2020 Vaststellen retributie optreden OKRA-orkest op 10 november 2020
31/03/2020
CBS
10/04/2020 Verkoop van mondmaskers - vaststellen retributie
31/03/2020
CBS
10/04/2020 Verkoop van mondmaskers - vaststellen retributie
31/03/2020
CBS
10/04/2020 Verkoop van chirurgische mondmaskers aan zorgberoepen, bedrijven en winkels die vallen onder de essentiële sectoren en medewerkers die werken binnen essentiële sectoren - vaststellen retributie
04/02/2020
CBS
11/02/2020 Vaststellen retributie feest der vijftigers