Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Retributies van toepassing op grondgebied van Deinze voor de fusie

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Retributiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van "Deinze voor de fusie" en "Nevele voor de fusie" mogelijk. 

De tarieven op deze pagina zijn geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie.

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
19.12.2013 24.12.2013 Afgifte documenten ruimtelijke ordening, retributie G.R.
30.01.2014 01.02.2014 Afgifte documenten ruimtelijke ordening, wijziging retributie G.R. 19.12.2013
19.12.2013 24.12.2013  Afgifte van personenlijsten en statistieken door de dienst burgerzaken, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Fotokopieën en opzoekingen stadsarchief en dienst burgerzaken, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015 Bibliotheek : retributiereglement - wijziging en coördinatie
27.06.2013 08.07.2013 Bibliotheek - gebruik kelder, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015 Binnenschoolse opvang de Duizendpoot, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015  Buitenschoolse opvang de Brieltuin, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Compost - verkoop compostvat, compostbak en beluchtingstok, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Conformiteitsattest, retributie G.R.
18.12.2017 22.12.2017 Dranken en versnaperingen stad, retributie G.R.
21.02.2018 28.02.2018 Dranken en versnaperingen AGB, retributie R.V.B.
25.06.2018 29.06.2018 Drankenaanbod JC Brieljant afterkaandels en Brielfest, retributie R.V.B.
22.10.2015 30.10.2015  Uitleenmateriaal, retributie G.R.
18.12.2017 22.12.2017  Aanvulling retributiereglement uitleenmateriaal, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Elektriciteit op foren en openluchtevenementen, retributie G.R.
24.10.2012 09.11.2012  Prijzen boeken "Geschiedenis van Deinze", retributie G.R.
22.01.2015  27.01.2015 Tariefreglement grafconcessies, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Ophalen grof vuil op afroep, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Huwelijken op zaterdagvoormiddag, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Standplaatsen op de kermis, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Niet tijdig geannuleerde ritten minder mobielen centrale, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Ontstoppen afvoerleidingen, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Inname openbaar domein voor bouw- en verbouwactiviteiten, retributie G.R.
30.05.2017 13.06.2017 Betalend parkeren (A) en het parkeren in de blauwe zone (B), wijziging retributie G.R. in voege vanaf 01.08.2017
22.02.2018

28.02.2018

Retributie op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein door circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven, G.R.
18.12.2014 19.12.2014 Invordering niet-fiscale ontvangsten, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Gebruik recyclagepark, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Stedelijke taallessen Frans, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Tuinafval - ophalen snoeihout en boomwortels op afroep, retributie G.R.
22.01.2015 27.01.2015 Speelpleinwerking Doekeewa en jeugdkampen, retributie G.R.
23.02.2017 08.03.2017 Speelpleinwerking Doekeewa en jeugdkampen - wijziging retributie G.R. 22.01.2015
19.12.2013 24.12.2013  Hengelen in de afgesneden Leiearm aan de Sint-Martinuskerk, retributie G.R.
27.06.2013 08.07.2013 Gebruik voetbalvelden stad Deinze, retributie G.R.
23.05.2013 29.05.2013 Wegeniswerken voor rekening van derden, retributie G.R.
23.05.2013 29.05.2013 Gemeenschapszalen, retributie G.R.
22.05.2014 28.05.2014 Recuperatie kosten voor het laden en bergen van goederen voor uitdrijving, het weghalen en bewaren van achtergelaten voertuigen en schadegevallen, retributie G.R.
22.05.2014 28.05.2014 Autodelen - samenwerking met Autopia, retributie G.R.
19.06.2014 26.06.2014 Opvang, verzorging en bewaring van rondzwervende, verloren, achtergelaten of verwaarloosde honden, retributie G.R.
28.08.2014 01.09.2014 Cafetaria's KMSK Deinze, retributie G.R.
28.08.2014

01.09.2014

Verhuur lokalen Brielpunt en Brieltuin Petegem, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Verhuur zalen oud stadhuis, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Verhuur voormalige trouwzaal in Saveryspand, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Gebruik elektriciteit Leiekade voor pleziervaartverenigingen, retributie G.R.
18.12.2017 22.12.2017 Mudel - Museum van Deinze en Leiestreek, retributie RVB
29.05.2017 01.06.2017 Mudel - Vaststellen retributie verkoop van de fotovergrotingen gebruikt voor de tentoonstelling "40 jaar rocktempel Brielpoort"
25.06.2018 29.06.2018 Mudel: monografie "Guy Leclercq", retributie RVB
25.06.2018 29.06.2018 Mudel: verkoop publicatie "de Nieuwe Morgen", retributie RVB
10.02.2015 11.02.2015  Invordering niet-fiscale ontvangsten AGB, retributie RVB
16.12.2013 24.12.2013 Sport - deelnemersbijdrage sportacademie - omnisportlessen, retributie RVB
10.02.2015 11.02.2015  Sport - deelnemersbijdrage sportkampen, retributie RVB
21.02.2017 06.03.2017 Sport - deelnemersbijdrage sportkampen, aanvulling retributie 10.02.2015 RVB
27.06.2016 30.06.2016  Sport - inschrijvingsgeld "sport voor allen", retributie RVB
20.09.2016 26.09.2016 Sport - inschrijvingsgeld "sport voor allen", wijziging retributie RVB
16.12.2013  24.12.2013 Sport - Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit m.b.t. maatschappelijk achtergestelde inwoners, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sportcomplex Palaestra, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sportcomplex Palaestra, wijziging retributie RVB
27.06.2016 30.06.2016 Sportcomplex Palaestra, wijziging retributie RVB
29.05.2017 01.06.2017 Sportcomplex Palaestra, wijziging retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik zaal Rondspanthal, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik zaal Ten Hove, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sport - gebruik zaal Ten Hove, wijziging retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - tarieven zaal Sint-Pieters Vinkt, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sport - tarieven zaal Sint-Pieters Vinkt, wijziging retributie AGB
27.06.2013 10.07.2013  Sport - gebruik atletiekstadion, retributie RVB
16.12.2013 24.12.2013 Sport - gebruik openluchttennisterreinen site Palaestra, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik voetbalvelden site Palaestra, retributie RVB
07.05.2012 22.05.2012 Gebruik lokalen stedelijk jeugdcentrum Brieljant, retributie RVB
12.12.2016 22.12.2016 Deelnemersbijdrage netbal 55-plussers - seniorensport, retributie RVB
12.12.2016 19.12.2016 Gebruik zaal Palace, retributie RVB
18.12.2017 22.12.2017 Gebruik Brielpoort, retributie RVB
02.02.2010 09.02.2010 Bibliotheek - toegangsprijs auteurslezing jeugdboekenweek, retributie CBS
12.04.2011 26.04.2011 Bibliotheek - verkoop afgevoerde boeken, retributie CBS
07.07.2015 14.07.2015 Bibliotheek - verkoop afgevoerde tijdschriften, retributie CBS
03.07.2012 20.07.2012 Tarief vouchers blue-bike, retributie CBS
08.01.2013 08.01.2013 Burgerzaken: terugvorderen kostprijs voor huisnummers, retributie CBS
10.12.2013 20.12.2013 Verkoop dozen archief, retributie CBS
03.12.2013 12.12.2013  Tarief geschenkdoosje voor cadeaucheques, retributie CBS
20.12.2018 21.12.2018 Retributie advertentieruimte in het stedelijk infoblad, retributie G.R.
20.04.2010 28.04.2010  Verkoopprijs beiaard-CD "the singing bells", retributie CBS
31.05.2011 14.06.2011  Elfdorpenroute - vaststellen verkoopprijs brochure, retributie CBS
20.04.2010 28.04.2010  Brochure Sask 150 jaar, retributie CBS
08.09.2015 11.09.2015 Verkoop T-shirt veloDeinze, retributie CBS
09.02.2016 16.02.2016 Verkoop mutsen met logo stad Deinze, retributie CBS
07.02.2017 21.02.2017 bibliotheek: aanpassen retributie lezingen donderdagavond CBS
20.06.2017 29.06.2017 Retributie ICT-cursussen CBS
30.01.2018 31.01.2018 Retributie verkoop sleutelhangers met D-logo, CBS
17.07.2018 30.07.2018 Retributie kopiekaarten, vioolsnaren en schoolagenda's, CBS
17.07.2018 30.07.2018 Retributie busvervoer schoolreizen, CBS
30.08.2018 31.08.2018 Retributie op de toegekende verzoeken tot voornaamsverandering, gemeenteraad
18.12.2018 21.12.2018 Vaststellen retributie jeugdsportkamp aan zee, RVB