Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Retributies

 

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
19.12.2013 24.12.2013 Afgifte documenten ruimtelijke ordening, retributie G.R.
30.01.2014 01.02.2014 Afgifte documenten ruimtelijke ordening, wijziging retributie G.R. 19.12.2013
19.12.2013 24.12.2013  Afgifte van personenlijsten en statistieken door de dienst burgerzaken, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Fotokopies en opzoekingen stadsarchief en dienst burgerzaken, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015 Bibliotheek - leengeld, maningen, kopies, top tien boeken, retributie G.R.
27.06.2013 08.07.2013 Bibliotheek - gebruik kelder, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015 Binnenschoolse opvang de Duizendpoot, retributie G.R.
17.12.2015 23.12.2015  Buitenschoolse opvang de Brieltuin, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Compost - verkoop compostvat, compostbak en beluchtingstok, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Conformiteitsattest, retributie G.R.
22.05.2014 28.05.2014 Dranken en versnaperingen stad, retributie G.R.
17.12.2014 22.12.2014 Dranken en versnaperingen AGB, retributie R.V.B.
10.02.2015 11.02.2015 Dranken en versnaperingen AGB, wijziging retributie R.V.B. 17.12.2014
22.10.2015 30.10.2015  Uitleenmateriaal, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Elektriciteit op foren en openluchtevenementen, retributie G.R.
24.10.2012 09.11.2012  Prijzen boeken "Geschiedenis van Deinze", retributie G.R.
22.01.2015  27.01.2015 Tariefreglement grafconcessies, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Ophalen grof vuil op afroep, retributie G.R.
23.10.2014 31.10.2014 Afvalzakken, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Huwelijken op zaterdagvoormiddag, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Stedenbouwkundige inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels over onroerende goederen, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Standplaatsen op de kermis, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Niet tijdig geannuleerde ritten minder mobielen centrale, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Ontstoppen afvoerleidingen, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Inname openbaar domein voor bouw- en verbouwactiviteiten, retributie G.R.
23.04.2015 30.04.2015 Betalend parkeren (A) en het parkeren in de blauwe zone (B), retributie G.R.
22.09.2016 26.09.2016 Betalend parkeren (A) en het parkeren in de blauwe zone (B), wijziging retributie G.R.
19.12.2013

24.12.2013

Parking Brielpoort en parking Sint-Martinuskerk, retributie G.R.
18.12.2014 19.12.2014 Invordering niet-fiscale ontvangsten, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Gebruik recyclagepark, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013 Stedelijke taallessen Frans, retributie G.R.
19.12.2013 24.12.2013  Tuinafval - ophalen snoeihout en boomwortels op afroep, retributie G.R.
22.01.2015 27.01.2015 Speelpleinwerking Doekeewa en jeugdkampen, retributie G.R.
23.02.2017 08.03.2017 Speelpleinwerking Doekeewa en jeugdkampen - wijziging retributie G.R. 22.01.2015
19.12.2013 24.12.2013  Hengelen in de afgesneden Leiearm aan de Sint-Martinuskerk, retributie G.R.
27.06.2013 08.07.2013 Gebruik voetbalvelden stad Deinze, retributie G.R.
24.11.2016 06.12.2016 Werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein, retributie G.R.
23.05.2013 29.05.2013 Wegeniswerken voor rekening van derden, retributie G.R.
23.05.2013 29.05.2013 Gemeenschapszalen, retributie G.R.
22.05.2014 28.05.2014 Recuperatie kosten voor het laden en bergen van goederen voor uitdrijving, het weghalen en bewaren van achtergelaten voertuigen en schadegevallen, retributie G.R.
22.05.2014 28.05.2014 Autodelen - samenwerking met Autopia, retributie G.R.
19.06.2014 26.06.2014 Opvang, verzorging en bewaring van rondzwervende, verloren, achtergelaten of verwaarloosde honden, retributie G.R.
28.08.2014 01.09.2014 Cafetaria's KMSK Deinze, retributie G.R.
28.08.2014

01.09.2014

Verhuur lokalen Brielpunt en Brieltuin Petegem, retributie G.R.
23.03.2017 24.03.2017 Vaststellen van de machtiging tot heffen van retributies en de voorwaarden ervan - wijziging en coördinatie
26.03.2015

31.03.2015

Verstrekken van administratieve inlichtingen in het kader van milieudossiers, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Verhuur zalen oud stadhuis, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Verhuur voormalige trouwzaal in Saveryspand, retributie G.R.
26.05.2016 27.05.2016 Gebruik elektriciteit Leiekade voor pleziervaartverenigingen, retributie G.R.
10.02.2015 11.02.2015  Mudel - Museum van Deinze en Leiestreek, retributie RVB
21.09.2015 01.10.2015 Mudel - publicatie Stief Desmet, retributie RVB
20.09.2016 26.09.2016  Mudel - publicatie Stief Desmet, wijziging retributie RVB
27.06.2016 30.06.2016 Mudel - publicatie Jorge Macchi, retributie RVB
27.06.2016 30.06.2016  Mudel -speciale editie Jorge Macchi, retributie RVB
10.02.2015 11.02.2015  Invordering niet-fiscale ontvangsten AGB, retributie RVB
16.12.2013 24.12.2013 Sport - deelnemersbijdrage sportacademie - omnisportlessen, retributie RVB
10.02.2015 11.02.2015  Sport - deelnemersbijdrage sportkampen, retributie RVB
21.02.2017 06.03.2017 Sport - deelnemersbijdrage sportkampen, aanvulling retributie 10.02.2015 RVB
     
27.06.2016 30.06.2016  Sport - inschrijvingsgeld "sport voor allen", retributie RVB
20.09.2016 26.09.2016 Sport - inschrijvingsgeld "sport voor allen", wijziging retributie RVB
16.12.2013  24.12.2013 Sport - Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit m.b.t. maatschappelijk achtergestelde inwoners, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sportcomplex Palaestra, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sportcomplex Palaestra, wijziging retributie RVB
27.06.2016 30.06.2016 Sportcomplex Palaestra, wijziging retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik zaal Rondspanthal, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik zaal Ten Hove, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sport - gebruik zaal Ten Hove, wijziging retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - tarieven zaal Sint-Pieters Vinkt, retributie RVB
24.09.2013 03.10.2013 Sport - tarieven zaal Sint-Pieters Vinkt, wijziging retributie AGB
27.06.2013 10.07.2013  Sport - gebruik atletiekstadion, retributie RVB
16.12.2013 24.12.2013 Sport - gebruik openluchttennisterreinen site Palaestra, retributie RVB
27.06.2013 10.07.2013 Sport - gebruik voetbalvelden site Palaestra, retributie RVB
20.09.2016 26.09.2016 Ticketprijzen diverse activiteiten cultuurcentrum, retributie RVB
07.05.2012 22.05.2012 Gebruik lokalen stedelijk jeugdcentrum Brieljant, retributie RVB
12.12.2016 19.12.2016 Gebruik zaal Palace, retributie RVB
26.11.2013 06.12.2013 Gebruik Brielpoort, retributie RVB
02.02.2010 09.02.2010 Bibliotheek - toegangsprijs auteurslezing jeugdboekenweek, retributie CBS
12.04.2011 26.04.2011 Bibliotheek - verkoop afgevoerde boeken, retributie CBS
07.07.2015 14.07.2015 Bibliotheek - verkoop afgevoerde tijdschriften, retributie CBS
03.07.2012 20.07.2012 Tarief vouchers blue-bike, retributie CBS
08.01.2013 08.01.2013 Burgerzaken: terugvorderen kostprijs voor huisnummers, retributie CBS
10.12.2013 20.12.2013 Verkoop dozen archief, retributie CBS
03.12.2013 12.12.2013  Tarief geschenkdoosje voor cadeaucheques, retributie CBS
04.09.2012 18.09.2012 Kostprijs advertentie op backcover code 9800, retributie CBS
19.03.2013 27.03.2013 Kostprijs advertentie van een halve pagina in code 9800, retributie CBS
20.04.2010 28.04.2010  Verkoopprijs beiaard-CD "the singing bells", retributie CBS
31.05.2011 14.06.2011  Elfdorpenroute - vaststellen verkoopprijs brochure, retributie CBS
20.04.2010 28.04.2010  Brochure Sask 150 jaar, retributie CBS
08.09.2015 11.09.2015 Verkoop T-shirt veloDeinze, retributie CBS
09.02.2016 16.02.2016 Verkoop mutsen met logo stad Deinze, retributie CBS
20.12.2016 30.12.2016 kids party 2017, retributie CBS
10.01.2017 25.01.2017 VIP arrangement start Gent Wevelgem 26.03.2017 CBS
17.01.2017 27.01.2017 kleuternamiddag met theater Krokusvakantie 2017 CBS
07.02.2017 21.02.2017 bibliotheek: aanpassen retributie lezingen donderdagavond CBS
07.02.2017 21.02.2017 Retributie dansproject CBS
07.02.2017 24.02.2017 Retributiereglement feest der vijftigers 2017 CBS
21.02.2017 06.03.2017 Vaststellen ticketprijzen diverse activiteiten cultuur, retributie RVB
21.02.2017 06.03.2017 Vaststellen retributie jeugdsportkamp aan zee, RVB
21.02.2017 06.03.2017 Vaststellen retributie seniorensportweek aan zee, RVB
23.03.2017 24.03.2017 Vaststellen retributie voor de inschrijving kleuteratelier, retributie GR
28.03.2017 04.04.2017 Retributie art venture-project en zangproject 2017 CBS