Gemeente Stad Deinze

Retributies

Machtigingen

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
24/10/2019
GR
08/11/2019 Machtiging aan het college tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan - aanpassing
13/12/2021
AGB
20/12/2021 Goedkeuren nieuwe beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Deinze en het AGB stad Deinze:
beslissing AGB stad Deinze
beheersovereenkomst (artikel 6 tariefbepaling)

Algemeen

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
23/04/2020
OCMW-raad
28/04/2020 Tariefreglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
23/01/2020
GR
28/01/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten

Archief

Bibliotheek

Burgerzaken

Communicatie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
12/11/2019
CBS
19/11/2019 Vaststellen retributie advertentieruimte backcover stedelijk infoblad D17

Cultuur

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
20/03/2023
AGB
04/05/2023

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van de Brielpoort - aanpassing

20/03/2023
AGB
04/05/2023

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van De Rekkelinge - Benedenzaal Landegem - Klaproos - aanpassing

21/03/2022
AGB
28/03/2022

Retributiereglement dranken en versnaperingen - aanpassing

24/03/2022
GR
30/03/2022

Retributiereglement dranken en versnaperingen stad - aanpassing

25/11/2021

28/11/2021

Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein voor kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven - aanpassing tarieven kermissen 2021 naar aanleiding van corona-maatregelen hogere overheid

11/05/2021
CBS
19/05/2021

Aanpassing retributiereglement prijzen boekenreeks Geschiedenis van Deinze

Retributiereglement

26/11/2020
GR
03/12/2020 Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein voor kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven - aanpassing tarief gebruik elektriciteitskasten
20/10/2020
CBS
28/10/2020 Vaststellen retributie "Het Kaart- en landboek van Deinze-Binnen 1765"
28/05/2020
GR
03/06/2020

Retributiereglement voor de verhuur van gemeenteschool De Vaart
05/05/2020
CBS
08/05/2020 Vaststellen retributie verkoop catalogus Biënnale
20/02/2020
GR

24/02/2020


Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein door kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement terbeschikkingstelling van De Rekkelinge - Benedenzaal Landegem - Klaproos
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het uitlenen van materiaal
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de gemeenschapszalen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de exporuimte in het Saveryspand
21/10/2019
AGB
24/10/2019 Retributiereglement Brielpoort 2020-2025

Het Groot Verzet

Datum
goedkeuring
Datum 
bekendmaking
Titel
20/03/2023
AGB
04/05/2023 Retributiereglement op verkoop drank en kleine versnaperingen door Groot Verzet - aanpassing

Jeugd

KADE

Kinderopvang

Leietheater

Lokale economie

Datum 
goedkeuring
Datum 
bekendmaking
Titel
25/11/2021
GR
28/11/2021 Retributiereglement op de polyvalente ruimte van het HupHub-pand
31/08/2021
CBS
08/09/2021 Vaststellen retributie voor de verhuur van kiosken
22/10/2020
GR
27/10/2020 Retributiereglement op verkoop van tenten aan lokale handelaars

Milieu

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/04/2022
GR
02/05/2022 Retributiereglement op huurgeld volkstuinpark Astene
27/01/2022
GR
04/02/2022 Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken - aanpassing
16/12/2021
GR
21/12/2021 Retributiereglement ophaling asbest bij landbouwers - verlenging en aanpassing doelgroep
16/12/2021
GR
21/12/2021 Retributiereglement op de verkoop van asbestzakken en veiligheidskits - verlenging
07/09/2021
CBS
15/09/2021 Vaststellen retributie op de verkoop van vruchtensap van de stedelijke boomgaard
25/02/2021
GR
01/03/2021 Retributiereglement ondergrondse afvalcontainers
27/08/2020
GR
04/09/2020 Retributiereglement op de toegang en de aanbreng van afvalstoffen op de gemeentelijke recyclageparken
27/08/2020
GR
04/09/2020 Retributiereglement ophaling asbest bij landbouwers
28/05/2020
GR
03/06/2020

Retributiereglement op de verkoop van afvalzakken (restafval- en PMD-zakken) - aanpassing
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement op het weghalen door het gemeentebestuur van zowel bedrijfs- als niet bedrijfsafvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

28/11/2019
GR

04/12/2019 Retributiereglement op de verkoop van asbestzakken en veiligheidskits
28/11/2019
GR
04/12/2019 Retributiereglement voor het ophalen van snoeihout en boomwortels bij particulieren op afroep, door de technische uitvoeringsdienst
28/11/2019 04/12/2019 Retributiereglement voor het ophalen van grof vuil, bij particulieren, door de intercommunale IVM

Mobiliteit

mudel

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
06/12/2022
AGB - directiecomité
14/12/2022 Retributiereglement op toegangsgelden voor het Museum van Deinze en de Leiestreek, gidsbeurten en verkoop in de museumwinkel - aanpassing
05/07/2022
AGB - directiecomité
13/07/2022 Retributie op aangepaste tarieven in mudel tijdens de Biënnale van de Schilderkunst 8 (BS8)
24/01/2022
AGB
31/01/2022 Retributiereglement op toegangsprijs evenementen + verkoop dranken in Museum van Deinze en de Leiestreek
15/02/2022
AGB - directiecomité
23/02/2022 Retributiereglement op toegangsgelden voor het Museum van Deinze en de Leiestreek, gidsbeurten en verkoop in de museumwinkel - aanpassing
01/02/2022
AGB
09/02/2022 Retributiereglement op toegangsgelden voor het Museum van Deinze en de Leiestreek, gidsbeurten en verkoop in de museumwinkel - aanpassing
11/05/2021
AGB
19/05/2021 Vaststellen retributie op verkoop boeken Michel Buylen
14/12/2020
AGB
21/12/2020 Retributiereglement op gidsbeurten in Museum van Deinze en de Leiestreek
14/04/2020
AGB
20/04/2020 Retributie op verkoop boeken Jan Leenknegt
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement verhuur zalen Museum van Deinze en de Leiestreek en verkoop fotovergrotingen Muriëlle Scherre
17/12/2019
AGB
20/12/2019 Retributie op toegangsgelden voor het Museum van Deinze en de Leiestreek, gidsbeurten en verkoop in de museumwinkel
22/10/2019
AGB
29/11/2019 Museum van Deinze en de Leiestreek: Wederverkoop en stockering van fotovergrotingen uit de expo Muriëlle Scherre 'This hard, this fast'

OCMW

Omgeving

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
18/07/2022
CBS
03/08/2022

Vaststellen retributie op de ontvangsten van de gemeentescholen schooljaar 2022-2023

07/07/2020
CBS
10/07/2020 Vaststellen retributie stedelijke taallessen Frans

Onthaal

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/09/2019
CBS
29/11/2019 Retributie huisnummerplaatjes

Politie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Retributiereglement op het gebruik van een politiecel - goedkeuring

Sport

Toerisme en evenementen

Welzijn