Gemeente Stad Deinze

Retributies

Machtigingen

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
24/10/2019
GR
08/11/2019 Machtiging aan het college tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan - aanpassing
26/03/2019
AGB
  Goedkeuren nieuwe beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Deinze en het AGB stad Deinze:
beslissing AGB stad Deinze
beheersovereenkomst (artikel 6 tariefbepaling)

Algemeen

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
23/04/2020
OCMW-raad
28/04/2020 Tariefreglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten
23/01/2020
GR
28/01/2020 Retributiereglement ter invordering van niet-fiscale ontvangsten

Archief

Bibliotheek

Burgerzaken

Communicatie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
12/11/2019
CBS
19/11/2019 Vaststellen retributie advertentieruimte backcover stedelijk infoblad D17

Cultuur

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel

12/10/2021

21/10/2021

Verhuur chalets kerstmarkt 2021-vaststellen retributie

11/05/2021
CBS
19/05/2021

Aanpassing retributiereglement prijzen boekenreeks Geschiedenis van Deinze

Retributiereglement

15/03/2021
AGB - Raad van bestuur
23/03/2021 Vaststellen retributie huur Brielpoort als vaccinatiecentrum
25/02/2021
GR
01/03/2021 Goedkeuring verlenging termijn jaartarieven gemeenschapszalen wegens sluiting zalen tijdens coronacrisis
26/11/2020
GR
03/12/2020 Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein voor kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven - aanpassing tarief gebruik elektriciteitskasten
20/10/2020
CBS
28/10/2020 Vaststellen retributie "Het Kaart- en landboek van Deinze-Binnen 1765"
28/05/2020
GR
03/06/2020

Retributiereglement voor de verhuur van gemeenteschool De Vaart
05/05/2020
CBS
08/05/2020 Vaststellen retributie verkoop catalogus Biënnale
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Retributiereglement dranken en versnaperingen - aanpassing
20/02/2020
GR

24/02/2020


Retributiereglement voor standplaatsen en gebruik van water en elektriciteit op het openbaar domein door kermissen, circussen en andere niet-permanente openluchtevenementen van amusementsbedrijven
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement terbeschikkingstelling van De Rekkelinge - Benedenzaal Landegem - Klaproos
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Retributiereglement dranken en versnaperingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het uitlenen van materiaal
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de gemeenschapszalen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement voor het gebruik van de exporuimte in het Saveryspand
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement dranken en versnaperingen stad
21/10/2019
AGB
24/10/2019 Retributiereglement Brielpoort 2020-2025

Jeugd

KADE Podiumkunsten

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
08/06/2021
CBS
17/06/2021 Vaststellen retributie verkoop leerlingenboeken en cursussen Kade Podiumkunsten
08/12/2020
CBS
16/12/2020 Vaststellen retributie KADE Podiumkunsten 2021-2025

Kinderopvang

Leietheater

Lokale economie

Datum 
goedkeuring
Datum 
bekendmaking
Titel
31/08/2021
CBS
08/09/2021 Vaststellen retributie voor de verhuur van kiosken

Milieu

Mobiliteit

mudel

OCMW

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
07/09/2021
Vast bureau
15/09/2021

Goedkeuren tarief Magnum - verkoop cafetaria LDC Zeventiendorpen

22/06/2021
OCMW

28/06/2021

Aanvulling tarievennota O.C.M.W. (verhuur fietsen)

20/04/2021
Vast bureau
29/04/2021 Goedkeuren tarief lessen wijndegustatie in LDC Zeventiendorpen
19/12/2019
OCMW
23/12/2019 Goedkeuren tarievennota OCMW periode 1 januari 2020 - 31 december 2025

Omgeving

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
13/07/2021
CBS
23/07/2021

Vaststellen retributie op de ontvangsten van de gemeentescholen schooljaar 2021-2022

07/07/2020
CBS
10/07/2020 Vaststellen retributie stedelijke taallessen Frans

Onthaal

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/09/2019
CBS
03/10/2019 Retributie promomateriaal - vaststellen tarief
24/09/2019
CBS
29/11/2019 Retributie huisnummerplaatjes

Politie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Retributiereglement op het gebruik van een politiecel - goedkeuring

Sport

Toerisme

Datum goedkeuring Datum
bekendmaking
Titel
19/12/2019
GR
23/12/2019 Retributiereglement op gebruik elektriciteit Leiekade voor pleziervaartverenigingen

Welzijn