Gemeente Stad Deinze

Renoveer je woning!

Renovatie van je woning is een opdracht waar nogal wat mensen tegenop zien. Nochtans verhogen renovatiewerken het comfort en de waarde van je woning, en kan je bovendien heel wat energie – en dus ook euro’s! – besparen.

Bovendien moet je woning ook voldoen aan strenger wordende normen en verplichtingen, en streven we naar klimaatneutrale woningen tegen 2050. Het is slim om nu al duurzame keuzes te maken bij het plannen en uitvoeren van werken aan je woning.
Voor particuliere woningeigenaars is heel wat hulp en ondersteuning beschikbaar om te BENOveren. Beter renoveren dus, met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

  • Wil je graag zicht krijgen op de staat van jouw woning en deskundig advies over welke werken op korte en lange termijn aangewezen zijn om je woning toekomstbestendig te maken? Met de mogelijkheid om je aansluitend te laten begeleiden voor de uitvoering van één of meer energetische renovatiewerken?
    Dan kan je gratis renovatieadvies-aan-huis en begeleiding van je renovatiewerken krijgen via het project ‘Deinze renoveert!’. Dit is een initiatief van de stad Deinze en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse overheid.

  • Heb je al heel concrete renovatieplannen, en weet je dat voor jouw woning de buitenmuren duurzaam kunnen worden geïsoleerd door ‘spouwmuurisolatie’?
    Dan kan je meteen deelnemen aan de groepsaankoop spouwmuurisolatie, georganiseerd door Wooneco in samenwerking met erkend benovatiebegeleider Energent. In dit traject is een gratis advies-aan-huis inbegrepen, toegespitst op energetische renovatiewerken voor jouw woning.

De benovatiebegeleiding die je via deze beide projecten kan krijgen, is een ‘ontzorging’ die het voor jou als woningeigenaar makkelijker maakt. De begeleider wordt in beide projecten vergoed met de ‘burenpremie’ die Vlaams elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius daarvoor ter beschikking stelt, en waardoor dit voor de woningeigenaar kosteloos is. Dit betekent wel dat je ofwel kiest voor het globale renovatieadvies en eventuele verdere begeleiding in ‘Deinze renoveert!’ ofwel kiest voor advies met focus op energetische renovatiewerken en concrete begeleiding voor de uitvoering van spouwmuurisolatie in het project ‘groepsaankoop’.