Gemeente Stad Deinze

Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer:

  • het minderjarig kind alleen reist
  • het kind reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s)

Reistoelating bij gescheiden ouders:
Als de ouder bij wie het kind ingeschreven is, op reis gaat met het kind, moet de andere partner geen toelating geven. Ook als het land van bestemming een reistoelating vraagt.
Als de ouder bij wie het kind NIET ingeschreven is, op reis gaat met het kind, moet de partner bij wie het kind ingeschreven is, een reistoelating geven als het land van bestemming dit vraagt.

Hoe aanvragen

De ouder bij wie het kind ingeschreven staat (vader, moeder of voogd) geeft de toestemming.

Je kan een reistoelating minderjarige als volgt aanvragen:

  • door gebruik te maken van het e-loket.
  • door een formulier reistoelating minderjarige in te vullen.
    De aanvragende ouder(s) moet(en) het document zelf komen ondertekenen bij de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak op afspraken.deinze.be.
  • Als de persoon die het document ondertekent zich niet persoonlijk kan aanmelden, dien je de identiteitskaart van deze persoon mee te brengen. Het kind hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.
  • bij de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak op afspraken.deinze.be.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.