Gemeente Stad Deinze

Reflectieruimte Vinkt mei 1940

De incidenten die plaatsvonden in Vinkt en Meigem bij het begin van de Tweede Wereldoorlog hebben deze dorpen blijvend getekend. Op enkele dagen tijd kwamen tijdens de opmars van het Duitse leger in Vinkt en Meigem 140 burgers om het leven. Onder hen werden 86 mensen geëxecuteerd, 27 burgers stierven in de kerk van Meigem.

Reeds in de jaren tachtig ijverde de vereniging Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is voor een systematische aanpak om de nagedachtenis aan de gebeurtenissen van de meidagen te bewaren. In Vinkt zijn de getuigen hiervan, zoals het dodenmonument en de executiemuur, nog steeds aanwezig. Om de volledige impact van deze tragische geschiedenis weer te geven, was er echter meer nodig.

De reflectieruimte wil historisch verantwoorde informatie aanbieden vanuit verschillende perspectieven. De complexiteit van motieven, gevoelens, beleving en herinnering van alle betrokkenen (burgers, Ardense Jagers, Duitse militairen) komt aan bod.

De bezoeker kan via de computer zelf op zoek gaan naar aanleidingen, oorzaken of verklaringen. Een video-installatie brengt de bezoeker midden in de gebeurtenissen van mei 1940. De projectie op drie wanden werd opgevat als een documentaire met reflectieve waarde.

Daarnaast kan de bezoeker informatie vinden via tentoonstellingskasten en in de interactieve databank. In de databank komen alle cruciale gebeurtenissen, plaatsen en persoonlijke verhalen samen. De basis voor deze databank is een rijk archief van foto’s, getuigenissen, documenten, interviews en andere bronnen, verzameld dankzij de niet aflatende inzet van Jozef De Vlieger.

De reflectieruimte bezoeken

De reflectieruimte is vrij toegankelijk voor het publiek tijdens de gewone openingsuren. Dan is de ruimte zelfstandig te bezoeken, er is geen personeel aanwezig. Voor meer informatie of een aparte rondleiding neemt men best vooraf contact met de vereniging Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is.

Reflectieruimte Vinkt

Heerdweg 15
9800 Deinze (Vinkt)
Alle dagen open van 10 tot 17 u., behalve op maandag
Groepsbezoeken op aanvraag

vzw Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is

Jozef Verheye, secretaris
09 386 97 57 - jozef.verheye@skynet.be

Partners

De reflectieruimte Vinkt mei 1940 werd gerealiseerd dankzij de financiële steun van de vereniging Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze en is ondergebracht in een afzonderlijke vleugel van het woonzorgcentrum Sint-Franciscus. Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting verzorgde in samenwerking met Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is de inhoud van de reflectieruimte.


Wandel en fiets langs de historische plaatsen uit WOII in Vinkt, Meigem en Deinze

Aan de hand van een brochure en de gemarkeerde wandelroute kan je de historische plaatsen bezoeken waar een deel van de oorlogsgebeurtenissen zich heeft afgespeeld in Vinkt. Via de fietsroute kunnen ook de belangrijkste plaatsen in Deinze en Meigem worden bezocht. 

De wandelroute in het centrum van Vinkt werd bewegwijzerd via nagels in de grond, de historische plaatsen werden dan weer gemarkeerd met een herkenbare tegel. Op de belangrijkste locaties in Vinkt, Meigem en Deinze werd een bord met informatietekst aangebracht.

Aan het dodenmonument in Vinkt kwam ook een bijzonder bord met een eerbetoon aan alle slachtoffers.

Brochure

De routes starten aan de Reflectieruimte Vinkt Mei 1940, Heerdweg 15, 9800 Vinkt. Je kan daar de brochure gratis meenemen.
De brochure is ook te verkrijgen via de dienst Toerisme en Evenementen, Brielstraat 2, 9800 Deinze.
Je kan de brochure ook downloaden via de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Partners

Dit project kon door de stad Deinze enkel gerealiseerd worden dankzij de financiële en logistieke steun van verschillende partners. De vzw Vinkt mei 1940 : Waartoe de mens in staat is verleende haar medewerking, maar ook de steun van Provincie Oost-Vlaanderen en de Erfgoedcel Leie Schelde waren van doorslaggevend belang voor de totstandkoming. De provincie verleende een belangrijke financiële bijdrage en stond in voor het verzorgen van de brochure in de reeks “Erfgoedsprokkels”. De Erfgoedcel leverde een grote bijdrage aan de opmaak van de infoborden.

Meer info

Meer informatie over de gebeurtenissen in mei 1940 is te vinden op www.vinkt.be.