Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Recyclagepark Nevele

Het recyclagepark is gelegen in de Brouwerijstraat 9 in Landegem. Sinds 1 augustus 2018 is het beheer ervan overgedragen aan IVM. 

Tarieven

Deinze en Nevele vormen sinds 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Retributiereglementen worden op elkaar afgestemd. Dit kan echter niet allemaal tegelijk gebeuren. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk. 

De tarieven op deze pagina zijn geldig op het grondgebied van Nevele voor de fusie.

De retributie op de toegang en op de aanbreng van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark door particulieren (inwoners van de gemeente), tweede verblijvers, scholen en verenigingen in de betalende zone wordt dan:

Van het eerste tot en met het vijftiende bezoek in hetzelfde kalenderjaar:

 • Kruiwagen, fiets, bromfiets (al dan niet met aanhangwagentje): 0,20 euro.
 • Personenwagen: 1 euro;
 • Personenwagen + aanhangwagen: 2 euro
 • Hoge personenwagen: 2 euro;
 • Hoge personenwagen + aanhangwagen: 3 euro;
 • Personenwagen/hoge personenwagen + hoge aanhangwagen (bijvoorbeeld: paardentrailer): 3 euro.

Vanaf het zestiende bezoek in hetzelfde kalenderjaar:

 • Kruiwagen, fiets, bromfiets (al dan niet met aanhangwagentje): 0,20 euro;
 • Personenwagen: 5 euro;
 • Personenwagen + aanhangwagen: 10 euro
 • Hoge personenwagen: 10 euro;
 • Hoge personenwagen + aanhangwagen: 15 euro;
 • Personenwagen/hoge personenwagen + hoge aanhangwagen (bijvoorbeeld: paardentrailer): 15 euro.

Betalen in het recyclagepark

Toegangszuil

Met jouw bankkaart kan je jouw saldo opladen aan de toegangszuil op het recyclagepark. De parkwachters helpen je hier graag bij.

Er kan niet met contant geld betaald worden.

Via overschrijving

Je kan een door jezelf gekozen bedrag (met een minimum van € 10) vooraf overschrijven op BE38 0910 1921 0372, GKCCBEBB.

Particulieren gebruiken als mededeling "CP RR + het rijksregisternummer". Dit nummer vind je op de achterzijde van jouw identiteitskaart.

Houders van een toegangspas gebruiken als mededeling "CP + het nummer van de toegangspas". Dit nummer staat rechts onderaan op de toegangspas.

Opgelet: hou er rekening mee dat het een week duurt vooraleer het betaalde bedrage geregistreerd is.

Terugbetaling van een vooraf betaald saldo is mogelijk bij verhuis, overlijden of stopzetten van de zelfstandige activiteit. Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij de dienst financiën.

Voor wie

De toegang tot het recyclagepark wordt gecontroleerd via de elektronische identiteitskaart (EID).

Zelfstandigen en bedrijven, die in Nevele gevestigd zijn, hebben toegang tot het containerpark als ze in het bezit zijn van een KMO-kaart containerpark (elektronische toegangspas), verkrijgbaar bij de milieudienst. Er wordt een waarborg van tien euro gevraagd voor de KMO-kaart.

Nieuwe inwoners, die nog niet ingeschreven zijn, kunnen met een voorlopige kaart nieuwe inwoner / kaart containerpark terecht in het recyclagepark. Deze kaart is zes maanden geldig en is verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken. Er wordt een waarborg van tien euro gevraagd. Zodra de identiteitskaart in orde is, hebt u toegang via uw elektronische identiteitskaart (EID) en krijgt u de waarborg terugbetaald.

Personen die in de gemeente bouwen of verbouwen en die nog geen inwoner zijn kunnen met een nieuwe inwoners / kaart bouwer / verbouwer (= elektronische toegangspas) terecht in het recyclagepark. Deze kaart is twee jaar geldig en is verkrijgbaar bij de Milieudienst. Er wordt een waarborg van tien euro gevraagd. Op het einde van de bouw- of verbouwingswerken of na ten laatste twee jaar dient u de kaart terug te geven aan de Financiële dienst. U krijgt dan de waarborg terugbetaald.

Tweede verblijvers krijgen ook toegang tot het recyclagepark.