Gemeente Stad Deinze

Tijdelijke reclameborden langs de openbare weg

Het plaatsen van tijdelijke reclameborden langs de openbare weg kan enkel na toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement.

Waar mag je aankondigingsborden plaatsen?

Aankondigingsborden kunnen met een maximum van twee per straat op volgende gemeentewegen geplaatst worden:

 • Oudenaardsesteenweg
 • Nazarethsesteenweg
 • Dentergemstraat
 • Aarseleweg
 • Heerdweg
 • Brugstraat
 • Vosselarestraat
 • Vaart Linkeroever
 • Kerkstraat
 • Izegemstraat (tussen Kauwestraat en Vinktstraat) 
 • Kiekendreef (tussen gemeentegrens en Meirebeekstraat). 

Op gewestwegen kunnen geen aankondigingsborden geplaatst worden.

Wanneer mag je de borden plaatsen?

Aankondigingsborden mogen, na goedkeuring, maximaal 4 weken voor het evenement worden geplaatst en dienen binnen de 5 dagen na het evenement te worden verwijderd.

Bij niet tijdig verwijderen van de aankondigingsborden zullen deze door de stadsdiensten worden verwijderd en kan een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd worden.

Hoe moet je de borden plaatsen?

 • De aankondigingsborden moeten op eigen drager geplaatst worden.
 • Ze mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie.
 • Ze worden op minstens 0,75 meter van de rand van de rijweg geplaatst en niet in de nabijheid van kruispunten.
 • De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.

Hoe aanvragen

Vraag minimum 8 weken voor het evenement toelating bij de dienst cultuur via onderstaand formulier.

Meer info

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 is een belasting voorzien op de reclameborden, geplaatst op het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of een plaats in de openlucht, die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Relevante producten