Gemeente Stad Deinze

Reclameborden, belasting

Stad Deinze heft een belasting op de reclameborden langs de openbare weg of een plaats in de openlucht die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Hoe doe je aangifte?

Je moet uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte doen bij het stadsbestuur voor die reclameborden die zich voor 31 maart van het aanslagjaar op het grondgebied Deinze bevinden. 

De reclameborden die geplaatst, aangewend of in gebruik genomen zijn na 31 maart van het aanslagjaar moeten binnen de 14 dagen na plaatsing, aanwending of ingebruikneming aangegeven worden.

Doe je aangifte online

Reglement

Aangepast belastingreglement - geldig vanaf 1 januari 2020

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2020 
  • bekendgemaakt op 28 januari 2020

Belastingreglement - geldig van 1 mei 2019 tot 31 december 2019

  • goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 januari 2019
  • bekendgemaakt op 30 januari 2019