Gemeente Stad Deinze

Rechtspositieregeling en deontologische code personeel Deinze

Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling bepaalt hoe de rechten en plichten van het personeel juridisch zijn vastgelegd. Het gaat onder andere over:

  • aanwervings- en selectieprocedures
  • de loopbaan, evaluatie en functionering
  • vorming
  • loon, vergoedingen, toelagen en sociale voordelen
  • verloven en afwezigheden

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel

Rechtspositieregeling OCMW-personeel

Deontologische code

Gedragscode personeel stad, OCMW en AGB Deinze

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer.

Arbeidsreglement personeel stad, OCMW en AGB Deinze