Gemeente Stad Deinze

Rattenbestrijding

Geef een melding van ratten door via het digitaal loket

Maak een afspraak bij de dienst Omgeving

RATO vzw staat in voor de bestrijding van de muskusrat op alle waterlopen. Daarnaast staan ze ook in voor de bestrijding van de bruine rat op het openbaar domein en het behandelen van meldingen van inwoners. Hierbij besteden ze de nodige aandacht aan preventie.

Met meldingen van bruine ratten (en muskusratten) kan je terecht bij de dienst omgeving, waarna de melding aan RATO vzw wordt doorgegeven.

Bedrag

Gratis

Tips ter preventie

1. Bewaar afval in een metalen of zware plastic container met afgesloten deksel en onderkant.
2. Plaats vuilniszakken pas buiten kort voor het ophalen. Zet ze nog niet op straat een nacht van te voren.
3. Verwijder dichte begroeiing rondom uw pand. Muizen of ratten kunnen zich er onder schuil houden.
4. Sla voedsel op in afgesloten metalen of glazen potten die goed afsluiten.
5. Laat voer voor huisdieren niet open en bloot staan en ruim 's nachts de voederbak op.
6. Strooi geen voer voor vogels en maak volières bestand tegen ongedierte.
7. Veeg etensresten van uw terras af. Stofzuigen is nog beter.
8. Inspecteer uw pand op openingen, gaten en kieren rondom, binnen en in de kelder. Sluit deze zo goed mogelijk af.
9. Zorg dat deuren en ramen goed afsluiten.
10. Ruim zolders en opslagplaatsen waar oude rommel ligt op. Voorkom dat muizen of ratten zich daar kunnen nestelen.