Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Raadpleging bevolking reservatiestrook Schipdonkkanaal

Gepubliceerd op  dinsdag 12 maart 2019

De Vlaamse Regering heeft op 14 december 2018 de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen’ goedgekeurd. Het voorgenomen plan is gesitueerd in Deinze, Eeklo, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins.

De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing over het plan nemen na een raadpleging van de bevolking over het planvoornemen. De raadpleging loopt van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreactie over startnota en procesnota te geven. Iedereen kan deelnemen. Start- en procesnota voor het plan ligt tijdens die periode ter inzage bij:

  • Dienst omgeving, dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op:

  • donderdag 21 maart 2019 van 15 tot 20 u. in CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10 in Eeklo
  • donderdag 28 maart 2019 van 15 tot 20 u. in GC ’t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c in Lievegem.

Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur jouw brief naar bovenstaand adres of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs.