Gemeente Stad Deinze

Publieke raadpleging startnota GRUP Booiebos

Gepubliceerd op  maandag 1 februari 2021

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Booiebos’. Het plan ligt op het grondgebied van Deinze en Gent. Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I te optimaliseren en beperkt uit te breiden.

Tijdens de publieke raadpleging van 2 februari tot en met 2 april 2021 kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota.

Benieuwd? Volg het webinar op maandag 1 maart van 19.30 tot 21.30 u. Je kan inschrijven via 02 553 38 00 of via een inschrijvingsformulier op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/booiebos. Je ontvangt dan een link voor een digitaal Teams-webinar.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 2 april 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/booiebos
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten: Deinze en Gent.
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Info

Vlaams Departement Omgeving: 02 553 38 00 - omgevingsplanning@vlaanderen.be 

https://omgeving.vlaanderen.be/grups/booiebos