Gemeente Stad Deinze

Psychosociale premie

Inwoners van Deinze die psychologische problemen ervaren en hiervoor psychologische hulp krijgen, kunnen een tussenkomst vragen in deze kosten.

Voorwaarden

 • Je bent op het moment van de aanvraag gedomicilieerd in Deinze.
 • Je kan aantonen dat je psychosociale begeleiding had bij een erkend psycholoog of een erkend psychotherapeut (op basis van visum of erkenning van de FOD of aangesloten bij de psychologencommissie).
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle gezinsleden op het adres van de aanvrager is niet hoger dan de hieronder vermelde grens:
  • voor een alleenstaande: 25.850 euro/jaar.
  • voor ieder ander persoon zonder kinderen ten laste: 38.773 euro/jaar (gewoon voor samenwonenden op 1 adres).
  • verhoging per persoon ten laste: 2.167 euro/jaar (kinderen en personen met erkenning van ernstige handicap).

Hoe aanvragen

Aanvragen voor consulten in 2022 kan je indienen uiterlijk op 31 januari 2023 via

 • het e-loket
 • het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 20 euro per sessie en dit voor maximum 12 psychologische consulten per gezin.

De tussenkomst kan nooit groter zijn dan het effectief betaalde bedrag verminderd met de mogelijke tussenkomst van de mutualiteit.