Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Provincie zoekt uitbater voor cafetaria in De Brielmeersen

Gepubliceerd op  woensdag 18 december 2019

Als eigenaar en beheerder van het provinciaal domein de Brielmeersen is de provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een concessiehouder voor de exploitatie van de cafetaria “de Brielschuur” met terras en bijhorende minigolf in het recreatiedomein.

De voorziene duur van de concessie loopt van 1 juni 2020 tot 1 juni 2021 en is maximaal drie maal verlengbaar met (maximaal) één jaar, waarbij de overeenkomst hoe dan ook van rechtswege eindigt op de openingsdatum van de nieuwbouwcafetaria.

De opdrachtdocumenten (bestek + plannen) zijn rechtstreeks, gratis en onbeperkt beschikbaar op volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2559/AK/2019.

Indienen offerte

Offertes moeten ingediend worden voor maandag 3 februari om 14 uur via e-Tendering of per e-mail. 

Als je jouw offerte bezorgt per e-mail, gelieve het besteknummer of het voorwerp van de opdracht te vermelden en deze te versturen naar steven.van.de.putte@oost-vlaanderen.be.

Info

Voor bijkomende inlichtingen en het verplichte plaatsbezoek kan je contact opnemen met Tony De Neve (Provinciaal Domein De Brielmeersen - 09 380 87 37 - tony.de.neve@oost-vlaanderen.be).