Gemeente Stad Deinze

Promotie via UiT en het stadsmagazine

Om jouw evenement of activiteit meer bekendheid te geven, kan je via de stad Deinze gebruik maken van enkele promotiekanalen.

Je kan jouw evenement of activiteit invoeren in de Vlaamse UiT-databank. Bij goedkeuring verschijnt jouw evenement op www.uitinvlaanderen.be. Deze databank wordt gebruikt door tal van media (websites, kranten, magazines) om agenda's te maken.

Ook Stad Deinze maakt gebruik van deze databank voor de vrijetijdsagenda op de stedelijke website. Een selectie van de ingevoerde activiteiten verschijnt op www.uitindeinze.be (voor meer info over de selectie, zie hieronder). Een beperkt aantal activiteiten wordt ook opgenomen in de vrijetijdskalender 'UiT in Deinze' die in het maandelijkse infoblad D17 van de stad is geïntegreerd.

De dienst Communicatie beschikt ook over een perslijst die kan gebruikt worden om media-aandacht aan een evenement te geven.

Hoe kan je activiteiten doorgeven voor de website en de vrijetijdskalender 'UiT in Deinze'?

Activiteiten moeten tijdig ingevoerd worden via www.uitdatabank.be. Activiteiten doorgeven via e-mail of op papier is niet mogelijk.

Een selectie uit deze activiteiten wordt opgenomen in de vrijetijdskalender 'UiT in Deinze' in het stedelijk infomagazine. 

Hieronder vind je de deadlines van het stedelijk infomagazine D17 voor 2024:

 • D17 verschijnt 22-26 januari - deadline: woensdag 27 december
 • D17 verschijnt 19-23 februari - deadline: woensdag 24 januari
 • D17 verschijnt 18-22 maart - deadline: woensdag 21 februari
 • D17 verschijnt 22-26 april - deadline: woensdag 27 maart
 • D17 verschijnt 24-28 juni - deadline: woensdag 29 mei
 • D17 verschijnt 19-23 augustus - deadline: woensdag 24 juli
 • D17 verschijnt 23-27 september - deadline: woensdag 28 augustus
 • D17 verschijnt 21-25 oktober - deadline: woensdag 25 september
 • D17 verschijnt 25-29 november - deadline: dinsdag 29 oktober

Wat mag je NIET invoeren in de UiT-databank?

 • racistische of pornografische informatie
 • politieke of religieuze boodschappen
 • objecten zoals schilderijen, boeken, cd’s, …
 • hotels, campings, kamers of restaurants
 • opleidingen in het verplicht onderwijs
 • activiteiten voor bedrijven zoals vakbeurzen, congressen, …
 • afbeeldingen, videobestanden en luisterfragmenten die niet jouw eigendom zijn of waarvan je geen toestemming van de eigenaar hebt om ze te gebruiken
 • commercieel aanbod en activiteiten waarbij de verkoop van producten en diensten centraal staat

Welke activiteiten kunnen wel ingevoerd worden in de UiT-databank (voor publicatie op uitinvlaanderen.be), maar verschijnen niet op www.uitindeinze.be of in het infoblad (niet van toepassing op stedelijke activiteiten)?

 • Activiteiten zonder beschrijving of onduidelijke informatie, waardoor de bezoeker geen beeld krijgt wat hij kan verwachten
 • Activiteiten waarbij de datum en uren niet volledig zijn ingevoerd
 • Activiteiten waarbij de organisator en bijhorende contactgegevens niet zijn ingevoerd
 • Activiteiten waarbij de prijsinformatie niet correct is ingevoerd
 • Activiteiten georganiseerd door politieke partijen
 • Activiteiten waarvan de organisator geen non-profit is, maar een commercieel karakter heeft: winkels, bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en handelszaken
 • Activiteiten van verenigingen, scholen, handelszaken die enkel gericht zijn op het werven van nieuwe leden, leerlingen, klanten
 • Activiteiten die volledig plaatsvinden buiten het grondgebied Deinze, ook al is er georganiseerd transport voorzien naar de activiteit
 • Doorlopend en terugkerend aanbod van cursussen en lessenreeksen die jaarlijks worden georganiseerd door dezelfde organisator
 • Jeugd- en sportkampen
 • Activiteiten die niet gericht zijn op vrije tijd en informatie, maar gericht zijn op hulpverlening, therapie, behandeling van gezondheidsproblemen, psychische bijstand, e.d. aan deelnemers
 • Activiteiten met een privaat karakter of een beperkte doelgroep.