Gemeente Stad Deinze

Andere reglementen

Bibliotheek

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
29/08/2019
GR
06/09/2019 Goedkeuring bibliotheekreglement
22/06/2017
GR
27/06/2017 Uitleenreglement e-readers

Communicatie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
24/01/2020
GR
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
24/01/2020
OCMW-raad
30/01/2020 Goedkeuren klachtenreglement fusiestad Deinze - OCMW
23/06/2020
AGB
26/06/2020 Goedkeuren klachtenreglement AGB stad Deinze

Cultuur

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Reglement gebruik gemeenteschool De Vaart

19/12/2019
GR
23/12/2019 Gebruiksreglement voor de verhuur van het uitleenmateriaal
19/12/2019
GR
23/12/2019 Gebruiksreglement voor de verhuur van de gemeenschapszalen
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Gebruiksreglement terbeschikkingstelling van De Rekkelinge - Benedenzaal Landegem - Klaproos

Jeugd

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
23/04/2020
GR
28/04/2020 Reglement voor het kampvervoer voor erkend jeugdwerk in Deinze
23/04/2020
GR
28/04/2020 Goedkeuring stedelijk reglement speelstraten Deinze
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Goedkeuren voorstel nieuwe gebruiksovereenkomst repetitieruimte JH Brieljant
17/12/2019
AGB
23/12/2019 Goedkeuren voorstel nieuwe gebruiksovereenkomst lokalen JC Brieljant

Kinderopvang

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
26/11/2020
GR
03/12/2020 Goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement binnenschoolse opvang de Duizendpoot
19/12/2019
GR
23/12/2019 Goedkeuren gebruiksreglement lokalen Huis van het Kind (Brielpunt) en de Brieltuin Petegem
24/10/2019
GR
 28/10/2019 Goedkeuren huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst binnenschoolse opvang De Duizendpoot vanaf 1 januari 2020
24/10/2019
GR
 28/10/2019 Goedkeuren huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang vanaf 1 januari 2020

Leietheater

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
16/03/2020
AGB
10/04/2020 Goedkeuren reglement voor de verkoop van cadeaubonnen door cultuurcentrum Leietheater
26/03/2019
AGB
03/04/2019 Goedkeuren gebruiksreglement Leietheater
19/12/2019
GR
23/12/2019 Goedkeuren prijssubsidiereglement cultuurcentrum Leietheater 2020

Lokale economie

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de wekelijkse boerenmarkt

OCMW

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
20/10/2020
Vast bureau
28/10/2020 Wijziging prijs lidmaatschap Minder Mobielen Centrale (vanaf 1 januari 2020)
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Regement tenlastename van verblijfskosten van behoeftige personen in een woonzorgcentrum
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Reglement vrijstelling van inkomsten van ascendenten en descendenten bij de berekening van het leefloon en equivalent leefloon 
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Reglement tenlastename begrafeniskosten behoeftige personen 
26/09/2019
OCMW-raad
03/10/2019 Gebruikersreglement mindermobielencentrale en rolstoelvervoer

Omgeving

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
20/02/2020

24/02/2020

Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg
26/04/2018
GR
02/05/2018 Goedkeuren gebruiksreglement zitscooters

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum
bekendmaking
Titel
27/08/2020
GR
04/09/2020 Goedkeuren schoolreglementen gemeentescholen 2020 - 2021
Schoolreglement 2020 - 2021 gemeenteschool De Vaart
Schoolreglement 2020 - 2021 gemeenteschool Wilgennest
27/08/2020
GR
04/09/2020 Goedkeuren arbeidsreglementen gemeentescholen 2020 - 2021
Arbeidsreglement 2020-2026 gemeenteschool De Vaart
Arbeidsreglement 2021-2026 gemeenteschool Wilgennest
30/08/2018
GR
06/09/2018 Goedkeuring nieuw academiereglement SASK-KADE
30/08/2018
GR
06/09/2018 Academiereglement SASK
30/08/2018
GR
06/09/2018 Goedkeuring nieuw academiereglement SAMWD-KADE
30/08/2018
GR
06/09/2018 Academiereglement SAMWD

Participatie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
GR
04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinze/OCMW Deinze

28/1/2019
OCMW-raad

04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinz/OCMW Deinze

Recyclagepark

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Aanpassing huishoudelijk reglement recyclageparken

24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen huishoudelijk reglement recyclageparken

Sport

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/05/2020
GR
03/06/2020

Erkenningsreglement sportverenigingen
19/12/2019
GR
23/12/2019 Goedkeuren prijssubsidiereglement zwembad Palaestra 2020