Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Andere reglementen

Bibliotheek
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
29/08/2019
GR
06/09/2019 Goedkeuring bibliotheekreglement
22/06/2017
GR
27/06/2017 Uitleenreglement e-readers
Kinderopvang
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
24/10/2019
GR
 28/10/2019 Goedkeuren huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst binnenschoolse opvang De Duizendpoot vanaf 1 januari 2020
24/10/2019
GR
 28/10/2019 Goedkeuren huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang vanaf 1 januari 2020
Leietheater
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
26/03/2019
AGB
 03/04/2019 Goedkeuren gebruiksreglement Leietheater
OCMW
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Regement tenlastename van verblijfskosten van behoeftige personen in een woonzorgcentrum
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Reglement vrijstelling van inkomsten van ascendenten en descendenten bij de berekening van het leefloon en equivalent leefloon 
28/11/2019
OCMW-raad
04/12/2019 Reglement tenlastename begrafeniskosten behoeftige personen 
26/09/2019
OCMW-raad
03/10/2019 Gebruikersreglement mindermobielencentrale en rolstoelvervoer
Omgeving
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
26/04/2018
GR
02/05/2018 Goedkeuren gebruiksreglement zitscooters
Onderwijs
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
29/08/2019 06/09/2019 Schoolreglement gemeentescholen - beslissing
29/08/2019 06/09/2019 Arbeidsreglement gemeentescholen - beslissing
29/08/2019
GR
06/09/2019 Gemeenteschool Landegem - Arbeidsreglement 2019-2020
29/08/2019
GR
06/09/2019 Gemeenteschool Landegem - Schoolreglement 2019-2020
29/08/2019
GR
06/09/2019 Gemeenteschool Nevele - Arbeidsreglement 2019-2020
29/08/2019
GR
 06/09/2019 Gemeenteschool Nevele - Schoolreglement 2019-20206
30/08/2018
GR
06/09/2018 Goedkeuring nieuw academiereglement SASK-KADE
30/08/2018
GR
06/09/2018 Academiereglement SASK
30/08/2018
GR
06/09/2018 Goedkeuring nieuw academiereglement SAMWD-KADE
30/08/2018
GR
06/09/2018 Academiereglement SAMWD
Participatie
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
28/11/2019
GR
04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinze/OCMW Deinze

28/1/2019
OCMW-raad

04/12/2019 Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinz/OCMW Deinze
Recyclagepark
Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
 24/10/2019
GR
28/10/2019 Vaststellen huishoudelijk reglement recyclageparken