Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Ruimtelijke structuurplannen

Het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit een richtinggevend gedeelte en bevat ook acties die de overheid zal ondernemen om het richtinggevend gedeelte in de praktijk om te zetten.

Voor iedere gemeente zijn er drie structuurplannen van belang: