Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Aanvragen stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen, belasting

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2013 en werd op 24 december 2013 bekendgemaakt op de website.

Met het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2018 werd dit reglement opgeheven. Vanaf 1 januari 2018 vallen de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen onder toepassing van het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2017 betreffende de belasting op omgevingsdossiers in het kader van het omgevingsdecreet.

Relevante producten