Gemeente Stad Deinze

Aangifte verblijf op referentieadres

Maak een afspraak bij de dienst Bugerzaken

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijk persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent dakloos
  • je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Hoe aanvragen

Persoonlijk bij de dienst burgerzaken. Je maakt hiervoor een afspraak op afspraken.deinze.be.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart.