Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Bouwproject

De stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) en de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) zijn gehuisvest in aanpalende gebouwen: de vroegere stadsschool en enkele voormalige fabriekspanden. De panden die de stad destijds gekocht heeft om de academies uit te breiden, zijn onvoldoende aangepast. Bovendien zijn ook deze gebouwen nu al weer te klein. De laatste jaren is het aantal leerlingen van beide academies immers fors gegroeid.
Om de goede werking van de academies te verzekeren, is er hoge nood aan herinrichting, sanering en uitbreiding van de gebouwen.

 

Het concept

De twee academies zullen met respect voor hun eigenheid samen ondergebracht worden in één campus met een aantrekkelijke architecturale meerwaarde.

De huidige gebouwen hadden vroeger allemaal verschillende functies: het oude schooltje, de Tekenacademie en een uitbreiding, de Zijdeweverij, het Tabaksdepot en het bedrijfsgebouw aan de Leiedam. Ze hebben elk een eigen, typerende architectuur en de interessante aspecten van elk gebouw zullen bij de vernieuwing maximaal gebruikt worden. Elk gebouw zal bovendien aangepast en gebruikt worden voor die functies van de academies waarvoor het het meest geschikt is. Een hoge nieuwbouw zal een eigen gezicht aan de site geven en als baken fungeren. In dat gebouw komen o.a. de functies die akoestisch de zwaarste vereisten stellen.

De verschillende delen van de site zullen verbonden zijn door een publiek netwerk van doorgangen en open ruimten. Daarin zal plaats zijn voor circulatie, ontmoeting, spelen, creatie, verblijf, tentoonstelling,... Er zijn drie ingangen: een representatieve ingang aan de Leiedam (vooral voor SASK), een aan de Kalkhofstraat (vooral voor SAMWD), en een naar de polyvalente zaal aan de Guido Gezellelaan. Het netwerk zorgt ervoor dat alle onderdelen van de site via alle ingangen bereikbaar zijn.
De stedelijke academie voor muziek, woord en dans (SAMWD) en de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) zijn gehuisvest in aanpalende gebouwen: de vroegere stadsschool en enkele voormalige fabriekspanden. De panden die de stad destijds gekocht heeft om de academies uit te breiden, zijn onvoldoende aangepast. Bovendien zijn ook deze gebouwen nu al weer te klein. De laatste jaren is het aantal leerlingen van beide academies immers fors gegroeid.
Om de goede werking van de academies te verzekeren, is er hoge nood aan herinrichting, sanering en uitbreiding van de gebouwen.

 

Tijdsplan

De realisatie zal in vijf fasen plaatsvinden, waardoor de financiering van het hele project gespreid wordt over meerdere jaren. De twee kunstacademies zullen in die periode volledig op de site kunnen blijven functioneren.

De renovatie- en uitbreidingswerken worden in verschillende fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: nieuwbouw op de koer
  • Fase 2: renovatie en verbouwing sheddakstructuur, verhuis archief, polyvalente zaal, ensembles en muziek
  • Fase 3: verbouwing kant Leiedam
  • Fase 4: renovatie en verbouwing tekenschool, verhuis SASK naar shedddakstructuur
  • Fase 5: renovatie en verbouwing tabaksmagazijn, klassengebouw, verhuis polyvalente zaal en foyer / bar naar Tekenacademie en afdeling Woord naar Tabaksdepot

Video werken

 

 

 

Relevante producten