Gemeente Stad Deinze

Verhuizen

Aangifte adreswijziging

Als je naar Deinze komt wonen of je jouw hoofdverblijfplaats in Deinze wijzigt, moet je binnen acht dagen nadat de woning werd betrokken daarvan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Adreswijziging binnen Deinze of van andere gemeente naar Deinze

Als je van plan bent langer dan 1 jaar in het buitenland te verblijven, moet je dit melden aan de dienst Burgerzaken. Deze melding doe je ten laatste de dag voor het vertrek naar het buitenland.

Adreswijziging: vertrek naar het buitenland

Wie verwittigen na verhuis?

 • de kabelmaatschappij
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds
 • de sociale verzekeringskas
 • het kinderbijslagfonds
 • de telefoonmaatschappij
 • de werkgever
 • de werkwinkel (bij werkloosheid)
 • de RVA (bij werkloosheid)
 • de uitbetalingsinstelling (bij werkloosheid)
 • de pensioenkas (indien pensioengerechtigd)
 • de verzekeringsinstellingen
 • de bankinstelling
 • de distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen waarvan je zelf of je gezinsleden lid bent/zijn
 • bpost
 • ...

Bijzonderheden

Vermoeden dat andere personen hun domicilie hebben op het adres waar je ingeschreven bent

Als je vermoedt dat op het adres waar je ingeschreven bent andere personen hun domicilie hebben (bv. een vorige bewoner) zonder dat je je hiervoor akkoord verklaarde, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden aan de dienst Burgerzaken. Deze dienst zal dan een procedure starten waarbij een onderzoek wordt ingesteld door de politie. Dit kan noodzakelijk zijn om je te beschermen tegen vorderingen die lopen tegen vorige bewoners.

Personen die zich niet kunnen verplaatsen, mogen voor de aangifte van adreswijziging een beroep doen op een naast familielid.

Meer info

 • Voor inlichtingen over de ophaling van huisvuil kun je contact opnemen met de dienst Omgeving.
 • Verhuis je van Deinze naar een andere gemeente, meld dit dan bij het gemeentebestuur van de nieuwe verblijfplaats.
 • Heb je in Deinze een tweede verblijf dan moet je hiervoor belastingen betalen (belastingreglement tweede verblijven).
 • Wens je bij de verhuis gebruik te maken van een gedeelte van de openbare weg, dan moet je hiervoor vooraf de toelating vragen bij de dienst Omgeving. Tijdelijke verkeersborden kunnen aangevraagd worden bij de Technische Uitvoeringsdienst.
 • Op de website van de vreg vind je meer info over hoe je jouw energiecontract kan overhevelen naar jouw nieuwe woonst.