Gemeente Stad Deinze

Stedelijk wonen aan de Leie II

In maart 2013 werd ‘Stedelijk wonen aan de Leie II’ opgestart, met als projectgebied de site van de voormalige stadsgasfabriek in de Louis Dhontstraat en de achterkanten van de Tolpoortstraat. Het projectgebied ligt in de stadskern en omvat de Tolpoortstraat, de Louis Dhontstraat en de Leieruimte stroomopwaarts de Leie.

Architectenbureau Maxwan maakte een studie om de ontwikkelingsmogelijkheden vast te leggen. Tijdens een participatiemoment voor buurtbewoners en geïnteresseerden konden de aanwezigen hun feedback en suggesties geven voor de opmaak van het strategisch plan dat de stedenbouwkundige richtlijnen en randvoorwaarden voor het projectgebied vastlegt.

Publiek-private samenwerking

Voor de ontwikkeling van de site ging de stad op zoek naar een private partner. Hiervoor organiseerde de stad een wedstrijd in twee fases. Negen projectontwikkelaars dienden hun kandidatuur in, drie werden geselecteerd om een ontwerp op te maken. Bij het uitwerken van hun dossier moesten de kandidaten rekening houden met de ambities die de stad vooropstelt inzake duurzaamheid, stadsontwikkeling, architectuur, participatie met de buurt. Ook randvoorwaarden zoals de maximaal bebouwde oppervlakte, hoogte van de woonblokken, de schaduwimpact, de toegankelijkheid tot de nieuwe wijk en de Tolpoortstraat, … lagen vast. De groep Immogra werd weerhouden als winnaar. In de gemeenteraad van 30 mei 2017 werd de verkoopsovereenkomst afgesloten. De nieuwe wijk zal innovatief en duurzaam zijn, met extra aandacht voor groene ruimte, mobiliteit en kwalitatief wonen.

Twee bouwblokken

De nieuwe site richt zich zowel op jonge gezinnen als ouderen en alleenstaanden. Een kwart van de 70-tal wooneenheden zijn rij- en atelierwoningen, 75% zijn appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Ze worden in twee blokken in U-vorm gebouwd. De ingesloten stukken van de bebouwing worden ingericht als binnenhoven met verharde randen en een centrale groene ruimte als veilige speel- en ontmoetingsruimte voor de bewoners. Eén appartementsblok zal tien verdiepingen hoog zijn. Bij de inplanting van deze hoogbouw werd rekening gehouden met de schaduwvorming. Die zal geen impact hebben op de bestaande appartementen van Leiepark. Naast de woonfunctie is er ook een commerciële ruimte op het gelijkvloers voorzien.

Duurzame, groene wijk

Het hele project is bijna energie-neutraal. Er worden zonnepanelen en thermische zonnecollectoren geplaatst, er zijn groendaken en hemelwaterputten. De site is met de wagen alleen toegankelijk via de Louis Dhontstraat. Parkeren kan uitsluitend ondergronds. De site is autoluw en biedt meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Verder komen er oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen, parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparkeerplaatsen en een gezamenlijke fietsenberging.

Rond de woonblokken is er groen voorzien. Een lang tuinpad met boomgaard verbindt de nieuwe buurt via de tuin van het Museum Fonds De Smet met de Tolpoortstraat. Een voetgangers- en fietsbrug over de Leie verbindt de parking van de Brielpoort met de Tolpoortstraat. In de bebouwing van het project wordt een luifel geïntegreerd zodat de voetgangers beschermd kunnen wandelen. Later komt er ook een bruggetje langs de Oude Leie dat de site zal verbinden met de Bisschopstraat en de Kortrijkstraat.

Timing

De projectontwikkelaar zal de komende maanden het wedstrijdontwerp aanpassen aan de opmerkingen van de stad. Ze zal bij de ontwerp- en uitvoeringsfase ook handelaars en bewoners uit de buurt betrekken. De bouwwerken starten in de loop van 2020.