Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Dorpskernvernieuwing Grammene-Gottem

De komende jaren worden de dorpskernen van Gottem en Grammene vernieuwd. De werken worden gekoppeld aan de uitvoering van het zoneringsplan (dit is de aanleg van gescheiden rioleringen voor afval- en regenwater).
Het stadsbestuur wil volwaardige dorpskernen met een eigen identiteit, die een belangrijk deel uitmaken van het sociale leven. Hiervoor werd het ontwerpbureau UAPS aangesteld, dat de opdracht kreeg een studie op te maken die als concept zal dienen voor de dorpskernvernieuwingen.

Tijdens de participatieavond op 5 november 2012 werden de onderzoeksvragen van de studie toegelicht en konden de inwoners van Grammene en Gottem voorstellen en aandachtspunten formuleren. Het ontwerpbureau heeft alle suggesties grondig bestudeerd en verwerkt bij de opmaak van de conceptstudie.

Op maandag 2 september 2013 werden de inwoners van Gottem en Grammene uitgenodigd naar een tweede participatieavond. De presentatie en het verslag van deze avond kan je onderaan deze pagina downloaden.

Participatieavonden: twee duidelijke thema’s

Het stadsbestuur wil de bewoners betrekken bij de herinrichting van hun dorp. Daarom werden er twee participatieavonden georganiseerd waar bewoners voorstellen en aandachtspunten konden formuleren. Daarbij kwamen er twee thema’s duidelijk naar voor: er moet voldoende aandacht geschonken worden aan de verkeersveiligheid van de dorpskernen en de vernieuwing moet zorgen voor een eigen identiteit. Het dorpsbeeld is van groot belang, het moeten gezellige kernen worden waar het aangenaam wonen, fietsen en wandelen is.

De conceptstudie werd intussen afgerond. Het hoofddoel wordt de herinrichting van de Oude Heirbaan, aangezien deze weg Gottem en Grammene met elkaar verbindt. Bij het uittekenen van de nieuwe structuur werden meteen enkele mogelijke publieke ruimtes langs en dwars op de steenweg ontworpen. Voorrang voor voetgangers en fietsers was een vereiste bij het ontwerpen. Momenteel wordt de Oude Heirbaan te veel gedomineerd door de auto. Bij de herinrichting van de dorpskernen komen er bredere voetpaden en een afgescheiden fietspad in dubbele richting. Ook buiten de kernen maakt een strook asfalt plaats voor een apart fietspad. Parkeren in de dorpskern kan door parkeerbaaien die bij handels- en horecazaken worden geplaatst. Er wordt extra parkeerruimte voorzien dwars op de Oude Heirbaan.

In Grammene wordt de bocht van de Oude Heirbaan in het zuiden herbekeken, waardoor een grote open ruimte ontstaat aan het schooltje en brasserie De Zwaan. Op de vrijgemaakte ruimte komt een plein met bomen waarop evenementen (zoals de kermis) zullen plaatsvinden. Gottem krijgt op zijn beurt een dergelijke ruimte ter hoogte van het buurthuis, het schooltje, het jeugdhuis en de steenweg. Ze kan deels dienen als parking en evenementenplein, en deels als een soort dorpsweide waar buurtfeesten, barbecues, … kunnen plaatsvinden.

Overname Oude Heirbaan door stad Deinze

De Oude Heirbaan is een gewestweg, wat inhoudt dat hij aangelegd, onderhouden en beheerd wordt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in opdracht van het Vlaams Gewest. De ingrepen kunnen slechts gerealiseerd worden als stad Deinze eigenaar wordt van deze weg. De overname werd besproken en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het dossier werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 september 2014. 

Timing

De uitvoering van de ingrepen in Grammene is voorzien op middellange termijn. Op korte termijn worden er tijdelijke ingrepen (zoals het plaatsen van verkeersremmers en veilige oversteekplaatsen) gerealiseerd om de verkeersveiligheid te vergroten.
De uitvoering van het zoneringsplan Gottem en in het bijzonder het gedeelte van de Oude Heirbaan is gepland voor 2017. Concrete inrichtings- en uitvoeringsplannen worden opgemaakt.