Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Dorpskernvernieuwing Grammene-Gottem

De dorpskernvernieuwing van Gottem en Grammene is volop in uitvoering. In Gottem werd de Oude Heirbaan heraangelegd. In 2019 volgt de aanleg van een dorpsweide. In Grammene werden verkeersremmers geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen. Een verdere vernieuwing van de dorpskern zal in de volgende legislatuur plaatsvinden.

Participatieavonden: twee duidelijke thema’s

Het stadsbestuur wil de bewoners betrekken bij de herinrichting van hun dorp. Daarom werden er twee participatieavonden georganiseerd waar bewoners voorstellen en aandachtspunten konden formuleren.

Tijdens de participatieavond op 5 november 2012 werden de onderzoeksvragen van de studie toegelicht en konden de inwoners van Grammene en Gottem voorstellen en aandachtspunten formuleren. Het ontwerpbureau heeft alle suggesties grondig bestudeerd en verwerkt bij de opmaak van de conceptstudie.

Op maandag 2 september 2013 werden de inwoners van Gottem en Grammene uitgenodigd naar een tweede participatieavond. De presentatie en het verslag van deze avond kan je onderaan deze pagina downloaden.

Tijdens de participatieavonden kwamen er twee thema’s duidelijk naar voor: er moet voldoende aandacht geschonken worden aan de verkeersveiligheid van de dorpskernen en de vernieuwing moet zorgen voor een eigen identiteit. Het dorpsbeeld is van groot belang, het moeten gezellige kernen worden waar het aangenaam wonen, fietsen en wandelen is.

Conceptstudie

De dorpskernen van Gottem en Grammene krijgen een nieuw uitzicht op basis van een conceptstudie. Deze studie kwam tot stand na een uitgebreid participatieproces van de stad met de inwoners. Het hoofddoel is de herinrichting van de Oude Heirbaan, aangezien deze weg Gottem en Grammene met elkaar verbindt. Bij het uittekenen van de nieuwe structuur werden meteen enkele mogelijke publieke ruimtes langs en dwars op de steenweg ontworpen. Voorrang voor voetgangers en fietsers was een vereiste bij het ontwerpen. Momenteel wordt de Oude Heirbaan te veel gedomineerd door de auto. Bij de herinrichting van de dorpskernen komen er bredere voetpaden en een afgescheiden fietspad in dubbele richting. Ook buiten de kernen maakt een strook asfalt plaats voor een apart fietspad. Parkeren in de dorpskern kan door parkeerbaaien die bij handels- en horecazaken worden geplaatst. Er wordt extra parkeerruimte voorzien dwars op de Oude Heirbaan.

In Grammene wordt de bocht van de Oude Heirbaan in het zuiden herbekeken, waardoor een grote open ruimte ontstaat aan het schooltje en brasserie De Zwaan. Op de vrijgemaakte ruimte komt een plein met bomen waarop evenementen (zoals de kermis) zullen plaatsvinden. Gottem krijgt op zijn beurt een dergelijke ruimte ter hoogte van het buurthuis, het schooltje, het jeugdhuis en de steenweg. Ze kan deels dienen als parking en evenementenplein, en deels als een soort dorpsweide waar buurtfeesten, barbecues, … kunnen plaatsvinden.

Timing

Gottem

De Oude Heirbaan in Gottem werd intussen heraangelegd. In de dorpskern kreeg ze een afgescheiden fietspad, een smallere rijweg met snelheidsremmers en groenaanleg. De stad kocht een terrein aan dat gelegen is achter de Vlasschuur en de Oude Heirbaan. Een deel werd aangelegd als halfverhard dorpsplein en kan gebruikt worden om evenementen te organiseren of als parking. Een ander deel wordt in het najaar van 2019 aangelegd als dorpsweide. Voor de realisatie heeft de stad Europese subsidies voor plattelandsprojecten aangevraagd en verkregen.

Grammene

De dorpskern van Grammene werd in 2017 al verkeersveilig gemaakt. Er werden twee verkeersplateaus met veilige oversteekplaatsen gerealiseerd. Daarnaast zijn er versmallingen van de weg bij het binnenrijden van de dorpskern in beide richtingen. Een verdere, grote vernieuwing waarbij het dorpsbeeld wordt verbeterd is gepland.