Gemeente Stad Deinze

Stationsomgeving

De omgeving rond het station zal de komende jaren een heuse make-over ondergaan. Voor de herinrichting slaan vier partners de handen in elkaar: Stad Deinze, De Lijn, NMBS en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Samen ontwikkelden ze een masterplan dat de doelstellingen van elk van hen bundelt in één ruimtelijk plan.

Masterplan met gemeenschappelijke visie

In het masterplan staan drie uitgangspunten centraal die samen de gemeenschappelijke visie van de vier partners vormen: 

  1. de nieuwe stationsomgeving moet een kwalitatief openbaar vervoersknooppunt worden,
  2. de omgeving moet een veilig openbaar domein worden met extra aandacht voor fietsers en voetgangers
  3. er moet een autoluwe verbinding komen met het stadscentrum.

Deze uitgangspunten resulteerden vervolgens in concrete wensen van elk van de deelnemende partners. Zo wil vervoersmaatschappij De Lijn een veilig en overzichtelijk busstation dat voorzien is van comfortabele wachtplekken en duidelijke informatiepanelen. NMBS en Infrabel zijn dan weer de mening toegedaan dat de stationsomgeving moet beschikken over een degelijke fietsparking en voldoende parkeerplaatsen voor de reizigers. Voor de vierde partner, Stad Deinze, is het vooral belangrijk dat er rond het station een openbare en groene ruimte wordt gecreëerd die past in de bestaande stedelijke structuur. Stad Deinze wil de stationsomgeving omvormen tot een plaats waar het aangenaam vertoeven is voor iedereen en die in directe verbinding staat met het centrum.

Hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt met S.T.O.P.-principe

Bij de realisatie van de nieuwe stationsomgeving zullen de vier partners het S.T.O.P.-principe respecteren. Concreet betekent dit dat in de eerste plaats prioriteit wordt gegeven aan het Stappen (voetgangers), vervolgens aan het Trappen (fietsers), in derde instantie aan het Openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan Personenwagens.

De volledige stationsomgeving zal voortaan aangezien worden als voetgangersgebied. Een deel van de rijvakken zal dan ook vervangen worden door een grote voetgangerszone die naadloos aansluit op de groene verbindingsas tussen het station en het stadscentrum.

Onder het viaduct komen het busstation, een fietsenstalling en een Kiss & Ride-zone. Dat laatste zijn parkeerstroken waar passagiers kunnen worden afgezet of opgehaald. Na het in- of uitstappen van de passagier(s) moeten de auto’s er meteen weer doorrijden. De auto wordt dus een pak minder dominant, maar het huidige parkeeraanbod blijft wel behouden. Hiervoor zal een parkeerdek met verdieping opgetrokken worden op de bestaande parking aan de Gaversesteenweg. Waar mogelijk zal beplanting aangebracht worden.