Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke administratieve sancties

Door middel van het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) heeft de stad Deinze de mogelijkheid om op te treden tegen overlastproblemen.

Voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties konden inbreuken tegen een politiereglement enkel worden bestraft via het parket en het gerecht. Hierdoor werden minder ernstige misdrijven vaak door het parket geseponeerd en bleven ze onbestraft.

Voortaan kan de stad zelf via bestuurlijke weg optreden tegen deze overtredingen en kan een administratieve boete opgelegd worden tot max. 350 €.

Wie stelt inbreuken vast?

Vaststellingen van overtredingen op de politiereglementen van de stad kunnen gebeuren door de lokale politie, door de gemeenschapswachten of door een gemeentelijke ambtenaar-vaststeller.

Wie sanctioneert?

Het bepalen van de administratieve boete gebeurt voor de stad Deinze door een provinciale sanctie-ambtenaar.

Relevante producten