Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Parkeerverbod aanvragen

Je moet als aannemer of particulier steeds een vergunning aanvragen voor het tijdelijk, privaat gebruik van het openbaar domein (parkeerstrook, wegdek, berm…) voor o.a.:
- plaatsen van een container, stelling, hoogtewerker,…
- verhuis
- materieel en rollend materieel.

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad een algemeen reglement goedgekeurd dat enkele bepalingen vastlegt met betrekking tot de inname van het openbaar domein voor bouw- en verbouwingswerken.

De plaatsing van torenkranen op openbaar domein in centrumstraten (o.a. Markt, Tolpoortstraat, Gentstraat, Kortrijkstraat, Stationsstraat, G. Gezellelaan,…) is niet toegestaan. De plaatsing ervan dient verplicht op privaat terrein (in de liftschacht) te gebeuren.

Hoe aanvragen

Als je een deel van het openbaar domein wil innemen voor bouw- of verbouwingswerken, moet je het aanvraagformulier ingevuld terugbezorgen aan de dienst omgeving. 

Als je voor de inname een parkeerverbod nodig hebt, kan je met de verkregen vergunning de parkeerverbodsborden ontlenen bij de dienst patrimonium. De parkeerverbodsborden dienen minimum 24 uur op voorhand geplaatst.

Bedrag

Tarieven inname openbaar domein

Sedert 1 mei 2012 is er een retributiereglement van kracht op de tijdelijke inname van het openbaar domein voor het plaatsen van bouwmaterialen, afsluitingen, bouwstellingen, werfketen, containers, betonpompen , -mixers, torenkranen, e.a. bij de inrichting van een bouwwerf op het openbaar domein.

  • Inname parkeerplaats voor rollend materieel binnen zone betalend parkeren/blauwe zone: 3 euro/dag
  • Inname openbaar domein voor niet-rollend materieel binnen zone betalend parkeren/blauwe zone: 1 euro/m²/dag
  • Inname openbaar domein voor gemengd gebruik (rollend/niet-rollend materieel) binnen zone betalend parkeren/blauwe zone: 1 euro/m²/dag
  • Inname openbaar domein voor niet-rollend materieel buiten zone betalend parkeren/buiten blauwe zone: 0,50 euro/m²/dag

Indien een straat dient afgesloten te worden, wordt een forfaitair bedrag van 100 euro aangerekend.

Tarieven parkeerverbodsborden

  • Huurgeld: 3 euro per bord voor een periode van max. 3 dagen.
  • Waarborg: 50 euro voor een eerste periode van 8 dagen vermeerderd met 2,75 euro per dag boven de 8 dagen.
  • Als de borden door de stadsdiensten geplaatst worden, moet je bijkomend 25 euro transportkosten betalen.