Gemeente Stad Deinze

Inname openbaar domein

Je moet als aannemer of particulier steeds een vergunning aanvragen voor het tijdelijk, privaat gebruik van het openbaar domein (parkeerstrook, wegdek, berm…) voor o.a.:

  • plaatsen van een container, stelling, hoogtewerker, …
  • verhuis
  • materieel en rollend materieel.

De plaatsing van torenkranen op openbaar domein in centrumstraten (o.a. Markt, Tolpoortstraat, Gentstraat, Kortrijkstraat, Stationsstraat, G. Gezellelaan,…) is niet toegestaan. De plaatsing ervan dient verplicht op privaat terrein (in de liftschacht) te gebeuren.

Hoe aanvragen

Als je een deel van het openbaar domein wil innemen voor bouw- of verbouwingswerken, moet je het aanvraagformulier ingevuld terugbezorgen aan de dienst omgeving of het formulier invullen via het e-loket.

Als je voor de inname een parkeerverbod nodig hebt, kan je met de verkregen vergunning de parkeerverbodsborden ontlenen bij de technische uitvoeringsdienst. De parkeerverbodsborden dienen minimum 24 uur op voorhand geplaatst te worden. Maak voor de ophaling een afspraak via afspraken.deinze.be of op het nummer 09 381 96 80.

Bedrag

Tarieven inname openbaar domein

  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in straten met regime betalend parkeren/blauwe zone: 1,00 euro/m²/dag.
  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in overige straten: 0,50 euro/m²/dag.

In straten waar de parkeerplaatsen afgebakend gemarkeerd zijn, worden volledige parkeerplaatsen (12 m²) aangerekend, ook al worden deze slechts gedeeltelijk ingenomen.

Voor de berekening van de retributie bij een werfinrichting wordt de oppervlakte beschouwd van de omschreven veelhoek begrensd door enerzijds de rooilijn of ontworpen rooilijn en anderzijds de uiterste punten van de werfinrichting welke het voorwerp van de inname uitmaakt. indien een rooilijn ontbreekt, geldt de inname vanaf de grens met de privé-eigendommen. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Indien de inname van het openbaar domein een afsluiting of een circulatiewijziging (invoeren éénrichtingsverkeer, en andere...) van de openbare weg noodzaakt, dan wordt bijkomend 100 euro/dag aangerekend.

De retributie is ondeelbaar en voor gans de aangevraagde en goedgekeurde periode verschuldigd. Iedere begonnen dag wordt gerekend als een volle dag.

Uitzonderingen

Er worden geen vergunningen gegeven voor innames n.a.v. ceremonieën in kerken.