Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen van alle inwoners van de stad.

De sportraad doet dit onder andere door:

  1. Het geven van advies aan de stedelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.
  2. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen elk Nederlandstalig sportinitiatief: erkende sportverenigingen, instellingen, scholen, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de stad.
  3. Naargelang de behoeften initiatieven op het gebied van sportbeoefening en opleiding voorstellen.
  4. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.