Gemeente Stad Deinze

Private plaatsen langs openbare weg / commerciële parkeerplaatsen

Wat is een “private plaats die grenst aan de openbare weg”?
Dat is elke plaats die onmiddellijk aan de openbare weg paalt. Deze definitie houdt in dat een kraam of voertuig dat op privéterrein geplaatst wordt, aan de rand van de openbare weg staat.

Wat is een “commercieel parkeerterrein”?
Elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak, meer bepaald winkelparkings.


Om op deze plaatsen te mogen verkopen, moet de ambulante handelaar uiteraard de toestemming vragen aan de eigenaar van de plaats en vervolgens ook aan de gemeente. De gemeente kan haar toestemming weigeren om dezelfde redenen die ook gelden voor de organisatie van privémarkten.

De activiteiten op deze plaatsen kunnen uiteraard gecontroleerd worden door de lokale en federale politie, maar ook door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst, KMO, Middenstand en Energie.