Gemeente Stad Deinze

Leurkaart

Elke persoon, werkgever of aangestelde, die een ambulante handelsactiviteit uitoefent, moet over een machtiging beschikken. Deze kan persoonlijk zijn of op naam van de onderneming waarvoor of in dienst waarvan de aangestelde werkt. De persoon moet tijdens de volledige duur van de prestatie zijn machtiging en zijn identiteitsbewijs bij zich hebben.

Hoe aanvragen

Elke aanvraag dient bij een ondernemingsloket naar keuze te gebeuren en moet ingediend worden door middel van een officieel formulier dat bij de loketten beschikbaar is. Na behandeling verstrekt het loket een machtiging of een weigering.


Lijst ondernemingsloketten: www.economie.fgov.be.

Meer info omtrent de aanvraag vind je hier