Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Thuisleveringen zijn ook verboden.

Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die hij gewoonlijk verkoopt en levert.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde zijn.

Voor algemene informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van Federale Overheidsdienst Economie.

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking toestaan op de algemene wetgeving. Om deze afwijking te krijgen moet je een schriftelijke aanvraag indienen. 

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Op vraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op vraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, kan het college van burgemeester en schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan.

Het college kan voor maximaal 15 dagen een afwijking toestaan.

Het college van burgemeerster en schepenen keurde, in zitting van 11 december 2018, de afwijkingen goed voor het jaar 2019. Je kan het besluit onderaan deze pagina downloaden.

Mag een handelaar zijn zaak openstellen op een feestdag?

Ja, op voorwaarde dat die feestdag niet op een rustdag valt en als alles in orde is met de personeelswetgeving.
Vb. valt de sluitingsdag op maandag, dan mag men op zondag (feestdag) openen.