Gemeente Stad Deinze

Verhuis naar het buitenland

Meld jouw verhuis naar het buitenland via het digitaal loket

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Als je van plan bent langer dan 1 jaar in het buitenland te verblijven, moet je dit melden aan de dienst burgerzaken. Deze melding doe je ten laatste de dag voor het vertrek naar het buitenland. Je zal dan afgeschreven worden naar het buitenland en je bevolkingsdossier in Deinze wordt afgesloten.

Is je melding geregistreerd, dan ontvang je een bewijs van uitschrijving en wordt de afschrijving naar het buitenland vermeld op de identiteitskaart. Met het bewijs van uitschrijving kan je je laten inschrijven in het consulaat of bij de ambassade van België in het buitenland. De identiteitskaart blijft geldig.

Voor wie

 • de betrokkene
 • in geval van een minderjarige: zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • in geval van het gezin: het gezinshoofd

Hoe aanvragen

Je kan je vertrek naar het buitenland als volgt melden:

Vermeld in je brief of e-mail:

 • identiteit van de personen die verhuizen (naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer)
 • oud adres
 • land van bestemming
 • het toekomstige adres in het buitenland
 • gsm-nummer
 • e-mailadres (in voorkomend geval)
 • datum waarop je België zal verlaten

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Indien je je persoonlijk aanmeldt bij de dienst burgerzaken, breng dan volgende zaken mee:

 • de identiteitskaarten van alle gezinsleden die mee verhuizen (met pincode)
 • het volledige adres in het buitenland
 • vreemdelingen moeten hun vreemdelingenkaart inleveren