Gemeente Stad Deinze

Bedrijfsafval

De gemeenten hebben enkel de verplichting om huishoudelijk afval van gezinnen in te zamelen. De meeste gemeenten aanvaarden echter ook de kleine hoeveelheden afval afkomstig van zelfstandigen, handelszaken, enz. Nochtans mag een gemeente de taken van de privéafvalophalers niet overnemen. Het ophalen van afval van zelfstandigen, handelaars, KMO’s enz. mag daarom enkel gebeuren als de hoeveelheden vergelijkbaar zijn met die van gezinnen.

Heb je grote hoeveelheden bedrijfsafval? Contacteer een privéophaler.

Recyclageparken

Kleine bedrijven kunnen met hun afval terecht op de recyclageparken in Petegem en Landegem. Hiervoor heb je een speciale badge nodig die je kunt afhalen bij de dienst omgeving.

De openingsuren voor bedrijven zijn dezelfde als voor particulieren. Meer info hierover vind je hier.

Ophaling aan huis

Bedrijven kunnen gebruik maken van de gewone huisvuilzakken voor hun met huishoudelijk afval vergelijkbaar restafval. Deze zakken kunnen aangekocht worden bij lokale handelaars.

Voor wie

Zelfstandigen, winkeliers, scholen, instellingen en KMO’s