Gemeente Stad Deinze

Toekennen huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het stadsbestuur.

Huis- en busnummers worden toegekend in het adressenbestand CRAB (Centraal Referentie AdressenBestand). Deze adressen zijn de officiële adressen. Deze kunnen geraadpleegd worden op kaart via Geopunt

Wanneer een vergunning wordt afgeleverd voor een nieuwbouw, verbouwing of verkaveling worden de adressen direct toegekend.

Hoe aanvragen

Als je een huisnummer wenst dat nog niet in het adressenbestand werd toegevoegd kan je dit aanvragen bij de dienst omgeving. Deel mee waarom je een nieuw adres aanvraagt en wat de locatie is.

Als je eigenaar bent van het gebouw, dan moet je na toekenning zelf het huisnummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg zodat hulp- en postdiensten dit makkelijk kunnen terugvinden.

Bedrag

Een huisnummer verkrijgen is gratis.

Een huisnummerplaatje kost 5 euro.

Meer info

Wat te doen als mijn adres verandert?

Bij een adreswijziging opgelegd door de stad geven we het nieuwe adres door naar allerhande instanties. In onderstaand document vind je de laatste stand van zaken.