Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Ophalen grofvuil

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.
Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Grofvuil wordt enkel nog op afroep aan huis opgehaald. Je kan het grofvuil wel doorlopend aanbieden op het recyclagepark. Omdat niet iedereen z’n grofvuil naar het recylagepark kan brengen, biedt de stad Deinze een extra service door de ophaling op afroep te organiseren. Deze service wordt in samenwerking met de I.V.M. uitgewerkt.

Voorwaarden

Grofvuil betreft alle brandbare materialen die niet in de gewone huisvuilzak kunnen en niet meer bruikbaar zijn.

De stukken moeten verhandelbaar zijn door 2 personen (max. 2 meter lang en 60 kg zwaar). Op basis van het aangeboden afval wordt een factuur opgemaakt.

Na betaling ontvang je een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het afval zoals op de factuur wordt vermeld, zal worden opgehaald. De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken na jouw telefonische aangifte vallen, hou hiermee rekening.

Hoe aanvragen

Kan je het grofvuil niet naar het recyclagepark brengen, bel dan het gratis nummer 0800 13 580 en geef op welke goederen je wil aanbieden.

Na betaling ontvang je een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het afval zoals op de factuur wordt vermeld, zal worden opgehaald. De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken na jouw telefonische aangifte vallen, hou hiermee rekening.

Bedrag

40 euro, inclusief transport- en verwerkingskost. Hiervoor mag je max. 300 kilogram grofvuil aanbieden.
Per bijkomende kilogram wordt 0,10 euro aangerekend.

Uitzonderingen

Spullen die nog bruikbaar zijn, horen niet thuis bij het grof huisvuil. Breng ze naar een kringwinkel. Zo krijgen deze spullen nog een tweede leven en help je de afvalberg te beperken.

Volgende materialen zijn geen grofvuil. Deze breng je naar het recyclagepark.

 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
 • wit- en bruingoed
 • steengruis
 • roofing
 • golfplaten uit asbestcement
 • vlak glas en spiegels
 • afbraakmateriaal
 • sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad)
 • porselein
 • prikkeldraad en omheining
 • autobanden
 • handels- en nijverheidsafval
 • alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA, harde plastics (vb. speelgoed) en tuinafval).