Gemeente Stad Deinze

Ophalen restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Sinds 1/1/2022 is er over het volledige grondgebied van Deinze glasophaling aan huis.

Voorwaarden

Plaats de huisvuilzak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 5.30 u. ’s morgens. Je mag de afvalzak de avond voorafgaand aan de ophaaldag vanaf 18 u. buiten zetten.
De ophaaldag vind je terug via de gratis app recycle of op de online afvalkalender van I.V.M.

Nieuwe straten:

  • Binnenhof - ophaaldag woensdag
  • Haantjesstraat 1 tot 23 - ophaaldag donderdag
  • Schuttersdreef 1 tot 26 - ophaaldag donderdag

Uitzonderingen

Chemische producten (KGA), tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld, scherpe voorwerpen, dode dieren en afval dat te groot is voor de restafvalzak horen niet huis bij het restafval.