Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Ophalen restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Voorwaarden

Plaats de huisvuilzak dichtgebonden en duidelijk zichtbaar op de stoep vóór 5.30 u. ’s morgens. Je mag de afvalzak de avond voorafgaand aan de ophaaldag vanaf 18 u. buiten zetten.
De ophaaldag vind je terug in de online afvalkalender van I.V.M.

Uitzonderingen

Chemische producten (KGA), tuinafval, materiaal dat selectief wordt ingezameld, scherpe voorwerpen, dode dieren en afval dat te groot is voor de restafavalzak, horen niet huis bij het restafval.