Gemeente Stad Deinze

Hoe gezond is een grond?

Sinds 1996 werkt de OVAM aan het wegwerken van historische verontreiniging bij 85.000 risicogronden. De OVAM laat alle risicogronden in Vlaanderen onderzoeken waar vervuilde activiteiten zijn of waren. Op die manier worden schadelijke stoffen opgespoord en kunnen ze uit de bodem gehaald worden voor ze zich verspreiden. OVAM beschikt over heel wat bodeminformatie, die via de website www.bodemkwaliteit.be nu raadpleegbaar is. Je kan zelf gaan opzoeken of een grond gekend staat als risicogrond, of er al een bodemonderzoek werd uitgevoerd, of er een verontreiniging is en of er nog verder onderzoek of sanering nodig is. Overeenkomstig de privacy regelgeving is deze specifieke informatie op privé-gronden alleen raadpleegbaar voor de grondeigenaar, niet door derden.

Op de website staat een interactieve kaart van de bodemkwaliteit in Vlaanderen, de bodemverkenner. Naargelang de situatie zijn volgende resultaten mogelijk:

  • wit: De OVAM beschikt niet over informatie voor deze grond. Het betreft geen risicogrond. 
  • groen: De bodem is onderzocht en is volledig in orde. Verdere actie is niet nodig.
  • geel: De bodem is licht verontreinigd, maar het is niet ernstig. Verdere actie is niet nodig.
  • rood: De bodem is verontreinigd. Verder onderzoek of sanering is nodig.
  • grijs: Deze grond vormt voorwerp van verder onderzoek binnen OVAM.
  • paars: Deze bodeminfo is alleen beschikbaar voor eigenaars van de grond.
  • arcering: Deze grond is gekend als risicogrond. Het betreft ene grond waarop vervuilende activiteiten werden of worden uitgevoerd. Een eerste (oriënterend) bodemonderzoek is vereist.

In de bodemfiche is een overzicht opgenomen van de gekende bodemonderzoeken op een grond. De bodemfiche bevat algemene tips en specifiek advies om voor de bodem te zorgen.

Heb je bijkomende vragen over de bodemkwaliteit op de grond, of kan je niet online? Aarzel niet om de dienst omgeving (milieudienst) te contacteren.