Gemeente Stad Deinze

Inspiratiesessies

In 2018 organiseerden Deinze en Nevele vier inspiratiesessies over verschillende thema’s. Zo willen we te weten komen welke koers we in de nieuwe fusiestad dienen te varen op het vlak van vrijetijdsbesteding, digitale uitdagingen, welzijn en sociaal beleid, en economische ontwikkelingen. Alle inwoners die een steentje willen bijdragen aan de opbouw van de nieuwe fusiestad waren hierop van harte welkom.

Iedere inspiratieavond bestond uit twee delen. In het begin van de avond trachtte een spreker alle aanwezigen te inspireren. Daarna stelden we zelf vragen en zochten we antwoorden.

Je kan hier de presentaties van de sprekers en de resultaten van het interactieve gedeelte raadplegen. Dit alles maakt deel uit van een grotere omgevingsanalyse en is belangrijke input voor de opmaak van de meerjarenplanning.

Presentaties

 

Welzijn en sociaal beleid

Maandag 5 maart 2018, 19.30 u.

Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, Deinze

Prof. Herwig Reynaert (UGent)

Download hier de presentatie van prof. Herwig Reynaert

 Herwig Reynaert

Vrijetijdsbesteding

Dinsdag 13 maart 2018, 19.30 u.

De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem

Prof. John Lievens (UGent)

Download hier de presentatie van prof John Lievens

 John Lievens
 

Digitale uitdagingen

Dinsdag 17 april 2018, 19.30 u.

De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem

Doctoraatsonderzoeker Mathias Van Compernolle (imec-mict-UGent)

Download hier de presentatie van Mathias Van Compernolle

 Mathias Van Compernolle

Economische ontwikkelingen

Donderdag 24 mei 2018, 19.30 u.

Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, Deinze

Prof. Jonathan Holslag (VUB)

Download hier de presentatie van prof Jonathan Holslag

 Jonathan Holslag

Resultaten inspiratiesessies 2018

Donwload hier de resultaten van de inspiratiesessies

Inspiratiesessie 2019

Op 8 oktober 2019 vond er een inspiratiesessie plaats met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Hij gaf een presentatie met als titel: ‘De stad en het platteland hebben elkaar nodig’.

Na de lezing was er een interactief gedeelte. In kleine groepjes werd er gediscussieerd over thema’s die aansluiten bij de presentatie.

Deze inspiratiesessie was tegelijk de kick-off van de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het plan zal een langetermijnvisie voor de ruimtelijke evolutie van de stad formuleren.

Resultaten startmoment beleidsplan ruimte - inspiratiesessie.