Gemeente Stad Deinze

Privémarkten

Maak een afspraak

Om een privémarkt te organiseren heb je vooraf toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig.

Hoe aanvragen

Vraag het inrichten van een privémarkt minstens één maand vooraf aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Vermeld de dag en uren waarop de privémarkt plaatsvindt en voeg volgende documenten toe:

 • marktplan. Voor gasinstallaties (bvb. kip aan 't spit) moet een perimeter van 4 meter voorzien worden tegenover gebouwen, en 3 meter ten opzichte van rioolopeningen, kelderopeningen en op parkings met geparkeerde wagens.
 • lijst van verkopers en de artikelen die ze aanbieden
 • geldige machtiging ambulante handel als werkgever
 • bij verkoop van voeding: attest federaal voedselagentschap
 • keuring gas- en elektrische installaties

Afhandeling

Het college onderzoekt de aanvraag.

Die kan om verschillende redenen weigeren toestemming te geven, bijvoorbeeld omdat de markt: 

 • de openbare rust verstoort
 • een inbreuk op de hygiënenormen vormt
 • in strijd is met de geldende regels van ruimtelijke ordening (zo is het bijvoorbeeld verboden een markt te houden in een woonwijk)
 • de bestaande (gevestigde of ambulante) handel in gevaar dreigt te brengen.

Meer info

Ambulante handel en/of organisatie van privémarkten is niet toegestaan op volgende data:

 • woensdag tussen 8 en 13 u. (wekelijkse openbare markt Deinze)
 • zaterdag tussen 8 en 13 u. (wekelijkse openbare markt Petegem)
 • zaterdag en zondag van de kerstmarkt

Op privémarkten kunnen, net zoals op alle andere ambulante handelsactiviteiten, controles uitgevoerd worden door de lokale en federale politie en door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst, KMO, Middenstand en Energie.