Gemeente Stad Deinze

Premie voor personen met een beperking

Deze toelage is een tussenkomst voor inwoners van de stad Deinze met een verminderde zelfredzaamheid, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

Voor wie

  • Personen met een beperking: personen die beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit een vermindering van zelfredzaamheid blijkt.
  • Verminderde zelfredzaamheid: minstens 12 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid (80% invaliditeit in de oude wetgeving). Voor personen jonger dan 21 jaar betekent dit 4 punten in pijler 1 op de medisch-sociale schaal of 6 punten in de drie pijlers samen.

Voorwaarden

Aan de inwoners van de Stad Deinze wordt een premie voor personen met een beperking toegekend, indien zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Ze zijn op 31 december van het aanvraagjaar gedomicilieerd op een privé-adres in Deinze en niet permanent verblijven in een zorginstelling.
  • De FOD Sociale Zekerheid heeft hen een verminderde zelfredzaamheid toegekend.
  • Ze hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Bedrag

De premie bedraagt 130 euro per kalenderjaar.