Gemeente Stad Deinze

Politieverordeningen

Elke inwoner heeft het recht zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Daarom streeft de stad Deinze naar een veiligheidsbeleid zonder criminaliteit en overlast.

Hierbij is het zeker niet de bedoeling straffend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet werkt zullen straffen volgen.

Er werd een algemene politieverordening Deinze-Zulte-Lievegem en een politieverordening Deinze opgemaakt voor het handhaven van de openbare orde. Inbreuken tegen politieverordeningen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Titel
20/02/2020
GR
24/02/2020

Algemene Zonale Politieverordening Deinze/Zulte/Lievegem - goedkeuring
27/08/2020
GR
04/09/2020 Politieverordening Deinze - wijziging
GR
19.12.2019
23.12.2019 Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Politiereglementen Deinze

Deinze en Nevele vormen sedert 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Reglementen worden op elkaar afgestemd. Voor de politiereglementen met betrekking tot brandpreventie dient dit nog te gebeuren. Deze zijn momenteel van toepassing op het grondgebied van de oude gemeente Deinze.

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Reglement
GR 22.10.2015 30.10.2015 Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement op het plaatsen en gebruiken van een sleutelkoker (sleutelkluis)
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovolta√Įsche zonne-energiesysteem
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en elektriciteit
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard