Gemeente Stad Deinze

Politieverordeningen

Elke inwoner heeft het recht zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Daarom streeft Stad Deinze naar een veiligheidsbeleid zonder criminaliteit en overlast.

Hierbij is het zeker niet de bedoeling straffend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet werkt zullen straffen volgen.

Er werd een algemene politieverordening Deinze-Zulte-Lievegem en een politieverordening Deinze opgemaakt voor het handhaven van de openbare orde. Inbreuken tegen politieverordeningen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Politiereglementen Deinze

Deinze en Nevele vormen sedert 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Reglementen worden op elkaar afgestemd. Voor de politiereglementen met betrekking tot brandpreventie dient dit nog te gebeuren. Deze zijn momenteel van toepassing op het grondgebied van de oude gemeente Deinze.