Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Politiereglementen

Elke inwoner heeft het recht zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Daarom streeft de stad Deinze naar een veiligheidsbeleid zonder criminaliteit en overlast.

Hierbij is het zeker niet de bedoeling straffend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet werkt zullen straffen volgen.

Er werd een Algemeen Politiereglement Deinze - Zulte en een Politiereglement Deinze opgemaakt voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast zijn er politiereglementen specifiek met betrekking tot brandpreventie.

Inbreuken tegen politiereglementen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.