Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Politiereglementen

Deinze en Nevele vormen sedert 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Reglementen worden in 2019 op elkaar afgestemd. Dit wil zeggen dat op het grondgebied van de oude gemeente Deinze nog steeds het Algemeen Politiereglement Deinze-Zulte van toepassing is. Op het grondgebied van de oude gemeente Nevele is nog steeds de Algemene Politieverordening Lowazone en de Bijzondere Politieverordening Lowazone betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren van toepassing.

De gemeentes Deinze, Zulte en Lievegem zorgen binnenkort voor één Algemeen Politiereglement voor de volledige politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

Politiereglementen Deinze

Elke inwoner heeft het recht zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Daarom streeft de stad Deinze naar een veiligheidsbeleid zonder criminaliteit en overlast.

Hierbij is het zeker niet de bedoeling straffend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet werkt zullen straffen volgen.

Er werd een algemeen politiereglement Deinze-Zulte en een politiereglement Deinze opgemaakt voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast zijn er politiereglementen specifiek met betrekking tot brandpreventie.

Inbreuken tegen politiereglementen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Reglement
GR 22.02.2018 28.02.2018 Algemeen politiereglement Deinze-Zulte
GR 24.10.2017 30.10.2017 Politiereglement Deinze
GR 22.10.2015 30.10.2015 Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement op het plaatsen en gebruiken van een sleutelkoker (sleutelkluis)
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en elektriciteit
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s bij publieke evenementen van tijdelijke aard

Politiereglementen Nevele

Politieverordening GAS niet-verkeer LoWaZoNe

Politieverordening GAS verkeer LoWaZoNe