Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Politiereglementen

Elke inwoner heeft het recht zich goed te voelen, altijd en overal in de stad. Daarom streeft de stad Deinze naar een veiligheidsbeleid zonder criminaliteit en overlast.

Hierbij is het zeker niet de bedoeling straffend te werk te gaan, maar vooral preventief en bemiddelend. Pas als praten niet werkt zullen straffen volgen.

Er werd een Algemeen Politiereglement Deinze - Zulte en een Politiereglement Deinze opgemaakt voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast zijn er politiereglementen specifiek met betrekking tot brandpreventie.

Inbreuken tegen politiereglementen kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Datum goedkeuring  Datum bekendmaking Reglement
GR 23.02.2017 24.02.2017 Algemeen politiereglement Deinze-Zulte van toepassing vanaf 15 april 2017
GR 28.05.2015  16.06.2015 Algemeen politiereglement Deinze-Zulte van toepassing tot 15 april 2017
GR 23.03.2017 29.03.2017 Politiereglement Deinze - van toepassing vanaf 15 april 2017
GR 27.08.2015  3.09.2015 Politiereglement Deinze - van toepassing tot 15 april 2017
GR 22.10.2015 30.10.2015 Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement op het plaatsen en gebruiken van een sleutelkoker (sleutelkluis)
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem
GR 24.05.2012 30.05.2012 Politiereglement m.b.t. veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en elektriciteit