Gemeente Stad Deinze

Participatiereglement

Op 28 november 2019 keurden de gemeenteraad en de OCMW-raad het participatiereglement goed.

Het participatiereglement van Deinze geeft, in toepassing van artikel 304§5 van het Decreet Lokaal Bestuur, nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en diverse doelgroepen bij het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening. Dit reglement kwam tot stand na een participatief denktraject met de fractieleiders.

Voor meer details kan je terecht op de pagina Neem deel aan het beleid