Gemeente Stad Deinze

Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Zorgverstrekkers die erkend zijn door het RIZIV kunnen een gemeentelijke parkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

 • Een zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking is erkend door het RIZIV.
 • Deze parkeerkaart, uitsluitend van toepassing tijdens de beroepsactiviteit en gekoppeld aan de nummerplaat van het dienstvoertuig, is geldig voor de volledige zone betalend parkeren en blauwe zone.
 • De houder van een gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan onbeperkt in betalende en blauwe zone parkeren, tenzij op de shop&go-plaatsen waar de parkeertijd beperkt blijft tot 30 minuten.
 • Aan de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan één nummerplaat gekoppeld worden.
 • Deze parkeerkaart moet om de zes maanden of per jaar vernieuwd worden bij de concessiehouder van het parkeerbeheer.
 • Bij de aanvraag of vernieuwing van de parkeerkaart(en) worden volgende documenten voorgelegd:
  • identiteitskaart;
  • bewijs van erkenning als zorgverstrekker of organisatie voor zorgverstrekking door het RIZIV;
  • inschrijvingsbewijs van het voertuig (DIV).

Hoe aanvragen

Via parkeerbedrijf Indigo

Tel. 03 217 44 90

Online

Bedrag

 • parkeerkaart voor 6 maanden: 30 euro
 • parkeerkaart voor 1 jaar: 60 euro