Gemeente Stad Deinze

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft jou het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en onbeperkt te parkeren in de betalende en blauwe zones. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlak bij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'verplaatsingen' (ook voor kinderen)
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • jouw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • jouw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen

Als je een dossier hebt bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kun je de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de FOD Sociale Zekerheid
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten.

Als je nog geen dossier hebt of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraag je de parkeerkaart aan via het Sociaal Huis.

 • Woon je in Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele, Poesele of Vosselare, gelieve je aan te melden bij het Sociaal Huis Nevele.
 • Woon je in Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Gottem, Grammene, Meigem, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem of Zeveren, gelieve je aan te melden bij het Sociaal Huis Deinze.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Reglement

Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.