Gemeente Stad Deinze

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft jou het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en onbeperkt te parkeren in de betalende en blauwe zones. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlak bij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als je voldoet aan een van deze voorwaarden. 

 • Je bent ouder dan 18 jaar en de arts heeft je minstens 12 punten gegeven in de evaluatie van je ‘zelfredzaamheid’, dit is de impact van je handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren.
 • De arts heeft je minstens 2 punten gegeven op het onderdeel ‘verplaatsingen’. Dat wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kunt verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen.
 • Je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50 % die gelinkt is aan de benen. 
 • Je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd. 
 • Je hebt toelating van de arts van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om uit de lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf) een hulpmiddel aan te kopen (scooters en driewielers tellen niet). 
 • Je hebt een erkenning van 80 % of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag. 
 • Je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 % of meer. 

Hoe aanvragen

Als je een dossier hebt bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kun je de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website van de FOD Sociale Zekerheid
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten.

Als je nog geen dossier hebt of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraag je de parkeerkaart aan via het Sociaal Huis.

 • Woon je in Hansbeke, Landegem, Merendree, Nevele, Poesele of Vosselare, meld je aan bij het Sociaal Huis Nevele.
 • Woon je in Astene, Bachte-Maria-Leerne, Deinze, Gottem, Grammene, Meigem, Petegem, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Wontergem of Zeveren, meld je aan bij het Sociaal Huis Deinze.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid.