Gemeente Stad Deinze

Parkeercontrole

Door het parkeerbedrijf
De controle op het betalend parkeren hebben we uitbesteed aan Park Indigo, die hiervoor parkeerwachters inzet. Park Indigo onderhoudt ook de parkeerautomaten en zorgt voor de inning van het parkeergeld. Ligt er geen geldig parkeerbewijs achter jouw voorruit, dan neemt de parkeerwachter een foto van jouw nummerplaat en van het dashboard van jouw auto. Deze foto’s zullen zo dienen om niet betaalde halve dagbiljetten en retributiebonnen langs juridische weg te innen.

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met Park Indigo via

03 217 44 90 , parkeren.deinze.be@streeteo.com of via hun website.

Door de lokale politie
De lokale politie zal toezicht blijven houden op het fout parkeren (op voetpaden, fietspaden, dubbel parkeren, …) en indien nodig een proces-verbaal opstellen.